Δήμος Ρεθύμνου: Πως θα κάνετε διαγραφή βεβαιωμένων χρεών από παλιές κλήσεις

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σημαντικά χρέη για πολύ παλιές κλήσεις σε δήμους και αδυνατούν να πληρώσουν. Όμως, δεν είναι όλες οι κλήσεις νόμιμες.

Όσες κλήσεις δεν αναγράφουν όλα τα στοιχεία πάνω σωστά είναι άκυρες.

Οδήμος Ρεθύμνου διέγραψε κλήσεις από πολίτη που έκανε ένσταση σε 20 κλήσεις επειδή δεν ανέφεραν σε ποιά οδό έγινε η παράβαση με την οικονομική υπηρεσία να προτείνει βάση σχετικών νομών την διαγραφή τους.

Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι οι πιο πολλές παλιές κλήσεις δεν ανάφεραν πάνω όλα τα απαιτούμενα στοιχεια. Συνήθως έγραφαν μόνο το πόσο του προστίμου και την ημερομηνία.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας Ρεθύμνου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διαγραφή βεβαιωμένων ανάλογων οφειλών στο Ρέθυμνο σε γνωστό δημότη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Οικονομικής Υπηρεσίας Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης

ΘΕΜΑ: Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, με τις οποίες καταργήθηκαν οι θέσεις του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, τα υπ’ αριθμόν 37221/11.11.2014 και 5463/12.03.2015 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και το 1259/15/544883/27.03.2015 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων παραμένει στο Δήμο Ρεθύμνου μόνο για τις πράξεις που εκπορεύονται από αρμοδιότητες που έχει διατηρήσει (αφορούν σε παραβάσεις στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης με την με αριθμό 476/30.07.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης).

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ) του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», κάθε είδους χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου, ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Με τα υπ’ αρ. 00220/2018 και 00221/2018 τριπλότυπα βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων από την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία οι υπ’ αρ. 108633/16-4-2013, 99094/10-1-2012 100287/2-3-2012 και 111816/26-4-2013 εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης και οι υπ’ αρ. 154716/17-7-2014, 154593/7-7-2014, 104730/3-1-2010, 30134/17-7-2006, 155131/3-9-2014, 153906/17-9-2014, 08228/20-3-2014, 165800/11-6-2015, 08313/17-3-2014, 164096/6-5-2015, 166224/4-6-2015, 166349/28-5-2015, 170329/18-5-2016, 157192/30-7-2014, 157032/24-7-2014 και 155544/19-9-2014 πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνης συνολικού ποσού 1.425,00€, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ........... σε βάρος του κου Β**** Γ***** του Α******.

Η ανωτέρω οφειλή κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο και μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής βεβαιώθηκε ταμειακά. Ο κος Β**** Γ***** του Α****** με Α.Φ.Μ. ........, υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας την με αρ. πρωτ. 10958/24-4-2018 αίτηση με την οποία ζητά τη διαγραφή των προστίμων που βεβαιώθηκαν σε βάρος του με τις προαναφερόμενες εκθέσεις / πράξεις βεβαίωσης παράβασης καθώς σε αυτές δεν προσδιορίζεται η ακριβής θέση του οχήματος λόγω μη αναγραφής του αριθμού της οδού.

Η Υπηρεσία μας ενημέρωσε σχετικά την αρμόδια αρχή (Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου) η οποία με το υπ’ αρ. πρωτ. 2516/5/202-α΄/26-9-2018 (αρ. πρωτ. Δ. Ρεθύμνης 25768/1-10-2018) έγγραφό της ανακαλεί τις υπ’ αρ. 99094/10-1-2012 και 100287/2-3-2012 εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης καθώς και τις υπ’ αρ. 154716/17-7-2014, 154593/7-7-2014, 104730/3-1-2010, 30134/17-7-2006, 155131/3-9-2014, 153906/17-9-2014, 08228/20-3-2014, 165800/11-6-2015, 08313/17-3-2014, 164096/6-5-2015, 166224/4-6-2015, 166349/28-5-2015, 170329/18-5-2016, 157192/30-7-2014, 157032/24-7-2014 και 155544/19-9-2014 πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας καθότι σε αυτές αναγράφονται λανθασμένα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισμό του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, είδος, μάρκα, χρώμα), του παραβάτη οδηγού, της διαπραχθείσας παράβασης και του μη προσδιορισμού της ακριβούς θέσης του οχήματος.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2515/5/64/11-7-2007 (ΦΕΚ 1306Β΄) Κ.Υ.Α. (περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης της παράβασης) και του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ. σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 10 του Κ.Ο.Κ. (περί σήμανσης οδών και ειδικότερα περί προσδιορισμού της περιοχής ισχύος της σήμανσης), ζητούμε (α) την διαγραφή του ποσού των 1.385,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τον κο ΒΛΑΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Φ.Μ. .......... λόγω ανάκλησης των τίτλων βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή (βλ. παρ. 4) και (β) την ανάκληση των με αριθμό 108633/16-4-2013 και 111816/26-4-2013 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης λόγω μη προσδιορισμού της ακριβούς θέσης του οχήματος σε σχέση με την περιοχή ισχύος της σήμανσης αντίστοιχα και τη διαγραφή των προστίμων ύψους 40,00€ πλέον προσαυξήσεων που επιβληθήκαν δυνάμει αυτών.

Ρέθυμνο 4 Οκτωβρίου 2018

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΈΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ

1. Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2. Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

To άρθρο Δήμος Ρεθύμνου: Πως θα κάνετε διαγραφή βεβαιωμένων χρεών από παλιές κλήσεις εμφανίστηκε στον Αγώνας της Κρήτης.

Κατηγορίες: 

Άφησε το σχόλιο σου:

Τελευταία νέα Κρήτης

Ανιχνευτής μετάλλων εντόπισε πανάρχαιο Μινωικό μενταγιόν στο Cleveland της Β. Αμερικής
Οι περιοχές με τα περισσότερα δηλητηριασμένα δολώματα
ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο. – Ο.Φ.Η 2 (παίδες) ΤΕΛΙΚΟ : 53-36
Μ.Θραψανιώτης - «Με την ολοκλήρωση της στρατηγικής μελέτης θα σχεδιαστεί και το τμήμα από Άγιο Νικόλαο έως Σητεία»
Στους πρώτους των πρώτων το ΤΕΙ Κρήτης, σε επιστημονικό έργο
«Όργιο» ληγμένων φυτοφαρμάκων - Πως αναγνωρίζονται τα παράνομα;
Καλό «ταξίδι» Σταύρο
Μονόδρομος η ένωση για τους παραγωγούς βιολογικού ελαιολάδου
«Οι καθυστερήσεις για το καλώδιο μας κόστισαν 5 δισ. ευρώ»
Διάθεση δασικών φυτών
"Χέρι χέρι" για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Κρήτη
Διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ από 22 Οκτωβρίου
Κακά μαντάτα για το λάδι - Στα βιβλιάρια των αγροτών μπαίνουν οι επιδοτήσεις
Ποιες οι επιπτώσεις από τα φυτοφάρμακα στην υγεία και το περιβάλλον
"Μάχη" σήμερα για τον ΒΟΑΚ!
Πτήση για Σητεία... προσγείωση στο Ηράκλειο! - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ένα ακατοίκητο σπίτι, εδώ και 100 χρόνια, έκρυβε έναν θησαυρό… (pics)
Παρασκευή ή Δευτέρα η πληρωμή των επιδοτήσεων !
O Ο.Α Σητείας στο παγκρήτιο πρωτάθλημα τένις πράσινης μπάλας
Επιτυχής συμμετοχή του Ναυτικού Ομίλου Σητείας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αλιείας με φελλό
«Xαρίζονται» χωράφια στην Κρήτη - 2.000 στρέμματα διαθέσιμα στο Ηράκλειο
Κρήτη: Από ψηλά, ο οικισμός, στη μέση του πουθενά, με τη "σκοτεινή" ιστορία
Sos για την Κρήτη – Σε 100 χρόνια ανέβηκε η θερμοκρασία στο νησί
Έρχονται επιδοτήσεις - Πάνω από 70 εκατ. ευρώ στους Κρητικούς αγρότες
Μεγάλη προσοχή με τα ρακοκάζανα. Μην το παίζετε ξερόλες αν δεν έχετε εμπειρία. Παραλίγο μακελειό στην Φαιστό.
Ένας διπλούς πέλεκυς 3500 χρόνων από την Κρήτη αποδεικνύει ότι μιλάμε ακόμη την γλώσσα εκείνης της εποχής!!! Ευρίσκεται στο Μουσείο της Βοστώνης – πότε θα τον ζητήσει πίσω το υπ. Πολιτισμού της Ελλάδος;
Απίστευτο περιστατικό νωρίτερα – Επιδειξίας στο Ηράκλειο τρομοκράτησε γιαγιά και εγγονή
Βρέθηκε η χρυσή τομή για το καλώδιο της Κρήτης!
Έγκλημα στα Δειλινά: Τι έκανε πριν την δολοφονία ο 60χρονος δράστης; (pics)
Οι όροι του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για τις έρευνες υδρογονανθράκων
Ηράκλειο: Μητέρα εστεμμένης καλλονής η γυναίκα που δολοφονήθηκε σε καφετέρια – Ο πρώην κουνιάδος την κατακρεούργησε (vid, pics)
Μεγάλη αντιτρομοκρατική άσκηση, η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ σε ελληνικό χώρο, θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη
Σε συμφωνία για την προκήρυξη του διαγωνισμού και την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής
Σήμερα θα ηχήσουν οι σειρήνες
Τέλος και από την Κρήτη οι «λευκές περιοχές» στην τηλεοπτική κάλυψη
Το «κλειδί» για να αποφύγουμε τις διακυμάνσεις στο λάδι
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Σ.4 ΕΠ.4 1.4 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (VIDEO)
Οι τρεις προτάσεις για να γλιτώσουμε το μπλακ-άουτ
Υπερτροφή η «ξανθιά» κρητική σταφίδα
Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για όχληση από κουνούπια
Μίνωας Καλοκαιρινός – Ο αδικημένος πρώτος ανασκαφέας της Κνωσού
Συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Impreco στη Σητεία και στο Ηράκλειο
«Δώρο» 65 χιλ. ευρώ πρόσφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας
Δελτίο τύπου εκδήλωσης του Γεωπάρκου Σητείας : «Τα σπήλαια και τα υπόγεια ποτάμια του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO της Σητείας»
Η Σύμβαση της Χαλέπας
Προσλήψεις στην Κρήτη πραγματοποιεί το Δημόσιο
ΒΟΑΚ: «Ουρά» οι... μνηστήρες για το μεγάλο έργο
Σητεία «Πόλη του ελαιόλαδου»
Ραγδαίες εξελίξεις στο Δήμο Ιεράπετρας: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Αργ. Πανταζής
Ενδείξεις για νέο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Φουγάρα της ΔΕΗ στην Κρήτη θα κατεβάσουν ρολά - Όλα εξαρτώνται από την Κομισιόν
Όσα πρέπει να ξέρετε για τα ΤΟΜΥ απο τον Διευθυντή Γενικής Ιατρικής-Συντονιστή ΤΟΜΥ κ.Αργύρη Συμεωνάκη(βιντεο)
Έβενος ο κρητικός (αρχοντόξυλο)
Στο ρυθμό του »Ζορμπά» οι σέρφερ στην Κρήτη
Σταφίδα: Μας «έφαγαν» οι Τούρκοι στην ευρωπαϊκή αγορά
Από το Ν. Λασιθίου ξεκινούν οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων
Μ. Λέκκας: Πολύ πιο ήπιες, τελικά, οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη
Γιατί έπεσαν οι τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο;
Δελτίο Τύπου για την ελιά της Γόρτυνας του φωτογράφου Μανόλη Τσαντάκη
Χαμηλή η παραγωγή και κίνδυνοι για την ποιότητα του λαδιού στην Κρήτη
Συντήρηση σχολικών κτηρίων από τον «ΦιλόΔημος ΙΙ» στο Λασίθι
Έρχεται ο κυκλώνας: Στο «μάτι» και η Κρήτη - Η πορεία του «Ζορμπά»
Η γεωπολιτική αξία της Κρήτης
Λανθασμένες οι πληροφορίες που μετέφερε ο Δήμαρχος Σητείας στον κ. Αρναουτάκη
Συνάντηση για το IMPRECO. Περιλαμβάνει επισκέψεις στις περιοχές natura 2000 της Σητείας
Ξεκινούν οι εργασίες για το καλώδιο διασύνδεσης ανάμεσα σε Κρήτη – Πελοπόννησο
Mελέτη και χρηματοδότηση για το έργο στον οδικό άξονα Σητεία - Μακρύ Γιαλός
Η Περιφέρεια Κρήτης θα χρηματοδοτήσει τον Βιολογικό Καθαρισμό Μακρύ Γιαλού
Με 9 Μποφόρ... χειροτερεύει ο καιρός - Πού και πότε θα «χτυπήσει» βαρομετρικό χαμηλό την Κρήτη
Ένα έργο τέχνης στον Περιφερειάρχη... «για να θυμάται την Σητεία και την ελιά!»
Πρωινό «ξύπνημα» με σεισμό στην Κρήτη
Η Σητεία τιμά τον Ελβετό φιλέλληνα γιατρό Julien Grivel
Κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Αγροτών Σητείας
Τα… νοθευμένα λάδια ρίχνουν τις τιμές
Αλλάγή δρομολογίων Πρέβελης
Συνελήφθησαν για πλαστογραφία πιστοποιητικών στους Αερολιμένες Ηρακλείου, Χανίων και Σητείας
Αυγενάκης : Η Κυβέρνηση υλοποιεί πρόγραμμα δακοκτονίας ή … δακοτροφίας;
Μην ξεγελιέστε από τον ήλιο... έρχεται κακοκαιρία
Ξεκινούν την Δευτέρα οι αιτήσεις ανέργων για το πρόγραμμα κατάρτισης και ενεργοποίησης που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης
Εδώ θα κοιμηθούν οι φοιτητές στην Κρήτη μετά τη φωτιά στο Πανεπιστήμιο
Ο Κρητικός που έγινε Πάπας της Ρώμης – Η πορεία του Πέτρου Φιλάργη από την ενετοκρατούμενη Κρήτη στον παπικό θρόνο
Τα μοναστήρια της Κρήτης (βίντεο)
Η «Donna Αvventura» στο Νομό Λασιθίου. Μια δημοφιλής ιταλική τηλεοπτική σειρά θα γυριστεί στον τόπο μας
Ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τα καλωδιακά τμήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου
To KKE για την εκχώρηση μνημείων της Κρήτης στο Υπερταμείο
Πρωτοφανής καταστροφή: ο δάκος «έφαγε» το 50% του λαδιού
Αυτά είναι τα 15 Μεταπτυχιακά προγράμματα στο ΤΕΙ Κρήτης