Δήμος Ρεθύμνου: Πως θα κάνετε διαγραφή βεβαιωμένων χρεών από παλιές κλήσεις

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σημαντικά χρέη για πολύ παλιές κλήσεις σε δήμους και αδυνατούν να πληρώσουν. Όμως, δεν είναι όλες οι κλήσεις νόμιμες.

Όσες κλήσεις δεν αναγράφουν όλα τα στοιχεία πάνω σωστά είναι άκυρες.

Οδήμος Ρεθύμνου διέγραψε κλήσεις από πολίτη που έκανε ένσταση σε 20 κλήσεις επειδή δεν ανέφεραν σε ποιά οδό έγινε η παράβαση με την οικονομική υπηρεσία να προτείνει βάση σχετικών νομών την διαγραφή τους.

Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι οι πιο πολλές παλιές κλήσεις δεν ανάφεραν πάνω όλα τα απαιτούμενα στοιχεια. Συνήθως έγραφαν μόνο το πόσο του προστίμου και την ημερομηνία.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας Ρεθύμνου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διαγραφή βεβαιωμένων ανάλογων οφειλών στο Ρέθυμνο σε γνωστό δημότη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Οικονομικής Υπηρεσίας Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης

ΘΕΜΑ: Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, με τις οποίες καταργήθηκαν οι θέσεις του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, τα υπ’ αριθμόν 37221/11.11.2014 και 5463/12.03.2015 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και το 1259/15/544883/27.03.2015 έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων παραμένει στο Δήμο Ρεθύμνου μόνο για τις πράξεις που εκπορεύονται από αρμοδιότητες που έχει διατηρήσει (αφορούν σε παραβάσεις στάθμευσης σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης με την με αριθμό 476/30.07.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης).

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ) του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», κάθε είδους χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει, όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου, ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.

Με τα υπ’ αρ. 00220/2018 και 00221/2018 τριπλότυπα βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων από την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία οι υπ’ αρ. 108633/16-4-2013, 99094/10-1-2012 100287/2-3-2012 και 111816/26-4-2013 εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης και οι υπ’ αρ. 154716/17-7-2014, 154593/7-7-2014, 104730/3-1-2010, 30134/17-7-2006, 155131/3-9-2014, 153906/17-9-2014, 08228/20-3-2014, 165800/11-6-2015, 08313/17-3-2014, 164096/6-5-2015, 166224/4-6-2015, 166349/28-5-2015, 170329/18-5-2016, 157192/30-7-2014, 157032/24-7-2014 και 155544/19-9-2014 πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνης συνολικού ποσού 1.425,00€, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ........... σε βάρος του κου Β**** Γ***** του Α******.

Η ανωτέρω οφειλή κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο και μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής βεβαιώθηκε ταμειακά. Ο κος Β**** Γ***** του Α****** με Α.Φ.Μ. ........, υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας την με αρ. πρωτ. 10958/24-4-2018 αίτηση με την οποία ζητά τη διαγραφή των προστίμων που βεβαιώθηκαν σε βάρος του με τις προαναφερόμενες εκθέσεις / πράξεις βεβαίωσης παράβασης καθώς σε αυτές δεν προσδιορίζεται η ακριβής θέση του οχήματος λόγω μη αναγραφής του αριθμού της οδού.

Η Υπηρεσία μας ενημέρωσε σχετικά την αρμόδια αρχή (Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου) η οποία με το υπ’ αρ. πρωτ. 2516/5/202-α΄/26-9-2018 (αρ. πρωτ. Δ. Ρεθύμνης 25768/1-10-2018) έγγραφό της ανακαλεί τις υπ’ αρ. 99094/10-1-2012 και 100287/2-3-2012 εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης καθώς και τις υπ’ αρ. 154716/17-7-2014, 154593/7-7-2014, 104730/3-1-2010, 30134/17-7-2006, 155131/3-9-2014, 153906/17-9-2014, 08228/20-3-2014, 165800/11-6-2015, 08313/17-3-2014, 164096/6-5-2015, 166224/4-6-2015, 166349/28-5-2015, 170329/18-5-2016, 157192/30-7-2014, 157032/24-7-2014 και 155544/19-9-2014 πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Τμήματος Τροχαίας καθότι σε αυτές αναγράφονται λανθασμένα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισμό του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, είδος, μάρκα, χρώμα), του παραβάτη οδηγού, της διαπραχθείσας παράβασης και του μη προσδιορισμού της ακριβούς θέσης του οχήματος.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2515/5/64/11-7-2007 (ΦΕΚ 1306Β΄) Κ.Υ.Α. (περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίωσης της παράβασης) και του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ. σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 10 του Κ.Ο.Κ. (περί σήμανσης οδών και ειδικότερα περί προσδιορισμού της περιοχής ισχύος της σήμανσης), ζητούμε (α) την διαγραφή του ποσού των 1.385,00€ πλέον προσαυξήσεων, από τον κο ΒΛΑΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Φ.Μ. .......... λόγω ανάκλησης των τίτλων βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή (βλ. παρ. 4) και (β) την ανάκληση των με αριθμό 108633/16-4-2013 και 111816/26-4-2013 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Ρεθύμνης λόγω μη προσδιορισμού της ακριβούς θέσης του οχήματος σε σχέση με την περιοχή ισχύος της σήμανσης αντίστοιχα και τη διαγραφή των προστίμων ύψους 40,00€ πλέον προσαυξήσεων που επιβληθήκαν δυνάμει αυτών.

Ρέθυμνο 4 Οκτωβρίου 2018

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΈΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ

1. Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2. Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

To άρθρο Δήμος Ρεθύμνου: Πως θα κάνετε διαγραφή βεβαιωμένων χρεών από παλιές κλήσεις εμφανίστηκε στον Αγώνας της Κρήτης.

Κατηγορίες: 

Άφησε το σχόλιο σου:

Τελευταία νέα Κρήτης

Λαδοκουραμπιέδες -Νηστίσιμοι κρητικοί κουραμπιέδες!
Το κρυφό σημείο του πλοίου που έκρυβε τόνους χασίς
«Τρέχουν» και οι δύο για το μεγάλο καλώδιο Κρήτης – Αττικής
Δεν έχουν τελειωμό: Νέα καταγγελία βιασμού 13χρονης συγκλονίζει τα Χανιά
Αυτοί οι Δήμοι της Κρήτης θα έχουν δωρεάν wi-fi - Ηχηρές… απουσίες
Κνωσός: Ανακαλύφθηκε το πιο σημαντικό εύρημα μετά το δίσκο της Φαιστού (ΦΩΤΟ)
Ξέσπασε "πόλεμος" πάνω από το ... "αντικριστό" !
Καιρικό... κοκτέιλ με βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια
Στην Ε.Ε. οι ελπίδες για αποζημιώσεις
Πολύτιμες οι βροχές στην Κρήτη - Σημαντικά ύψη σε όλο το νησί
Ο νεολιθικός πολιτισμός της Κρήτης ξεκινά 11.000 χρόνια πριν από σήμερα... - του W. Durant
Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το πλοίο με το ύποπτο φορτίο
Τέσσερις στο σκαμνί για τον μινωικό κούρο - Η αξία του ανέρχεται στο 1,3 εκ. ευρώ
Σπάνια και ενδημικά φυτά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Συνεχίζονται οι έρευνες στο πλοίο στον Αθερινόλακκο
Συναγερμός στις αρχές για «ύποπτο» πλοίο στην Σητεία
Αλλάζει πάλι η κυκλοφορία στο ΒΟΑΚ - Ξανά παράκαμψη λόγω έργων
Πότε μπαίνουν οι επιδοτήσεις - Χριστουγεννιάτικος μποναμάς για παραγωγούς
Εμπρησμός Ιεράπετρα: Ραγδαίες εξελίξεις - Συνελήφθη ένα άτομο
Μνήμες από τον τραγικό χαμό του βρέφους από τη Σητεία - Αναβλήθηκε η δίκη με κατηγορούμενο τον πατέρα
Ημερίδες μαθητικής δημοσιογραφίας σε Ιεράπετρα, Σητεία και Άγιο Νικόλαο
Οι ντόπιοι ... δεν καταδέχονται να πάνε στις ελιές!
Έρχονται 42 εκατομμύρια ευρώ για τους κτηνοτρόφους
H Eλλάδα «πυξίδα» του κόσμου – Ποια καλοριφέρ; Οι Έλληνες είχαν ενδοδαπέδια θέρμανση και βιοκλιματικά παλάτια το 7.000 πχ όταν οι «Ευρωπαίοι» δεν είχαν ούτε καλύβια
Ελαιόλαδο: Ο αναξιοποίητος θησαυρός της κρητικής γης
Το λάφυρο του παράνομου κυνηγιού: Τα 2000 τελευταία αγρίμια της Κρήτης που κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Απίστευτη αγγελία για σπίτι στα Χανιά: 400 ευρώ για ένα δυάρι και μια… περίεργη προϋπόθεση για τον ενοικιαστή
Απίστευτο: Χωρίς τουαλέτα 43.000 σπίτια στην Κρήτη!
37 άδειες για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα στην Κρήτη
«Jackal Stone»: Ισλαμιστές «χτύπησαν» κοντά στην Κρήτη
Το περιβαλλοντικό παραμύθι της Δέσποινας Τζιάκη ( Το Λεμονόσπιτο ) στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων αύριο Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου
Αλλαγές στα δρομολόγια του ΠΡΕΒΕΛΗΣ, λόγω καιρικών συνθηκών
32,5 χιλ. ο αριθμός των μεταναστών στην Κρήτη, τι γίνεται στο νομό Λασιθίου
Το βιβλίο «Το παιδί: η ζωή μας» του Παιδιάτρου Τάσου Αναστασάκη (βίντεο)
«Ζεστό χρήμα» 80 εκατ. ευρώ από τις επιδοτήσεις για τους αγρότες
Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
620.000 ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για έργα στο Δήμο Σητείας
Ιταλικό κανάλι στο Λασίθι
Nέα «όπλα» κατά του δάκου
Που «έβρεξε με το τουλούμι» - Ο καιρός στην Κρήτη
Υλοποιείται άλλο ένα εμβληματικό έργο που θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ρεύματος σε όλη τη χώρα. Υπογράφτηκαν οι συμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου
Με..προσωπικό ασφαλείας την Πέμπτη οι Εφορίες σε Ηράκλειο και Λασίθι
Αγώνας δρόμου σε δημόσια οδό του Γεωπάρκου της Σητείας
ΕΑΣ Σητείας - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Δεν υπάρχει στήριξη υποψηφίου ή συνδυασμού στο Δήμο Σητείας από τη Νέα Δημοκρατία
Σε απεργιακό κλοιό και η Κρήτη
Μικρή «ανάσα» στο ελαιόλαδο με... αυξημένες οξύτητες - Ποια περιοχή «στέγνωσε» από λάδι
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΑΓΝΗ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ! ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ!
Εξόρυξη Υδρογονανθράκων στην Κρήτη
Προσοχή στο ράβδισμα λόγω... πουλιών
Το πρόσωπο της ... ημέρας!
Πως το ελαιόλαδο της Ισπανίας θα «κατατροπώσει» το ελληνικό
Βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες από σήμερα στην Κρήτη
Νεαροί στην Κρήτη επιτέθηκαν σε φαντάρο και του έσκισαν το εθνόσημο
Ηράκλειο - Έκαναν μπίζνες με ηρωίνη σε μορφή βράχου
Φωτιά σε εστιατόριο στην Ιεράπετρα - Κάηκε ολοσχερώς
Η ιστορία για τα δολοφονημένα Κρητικόπουλα από τους Γερμανούς Ναζί συγκλονίζει μέχρι σήμερα | ΦΩΤΟ
Συνελήφθη στη Σητεία γιατί διατηρούσε ζώα συντροφιάς μη τηρώντας τους κανόνες ευζωίας
90 προστατευόμενες περιοχές με σπάνια είδη απειλούνται από τις έρευνες και την εξόρυξη πετρελαίου σε Ιόνιο και Κρήτη
Απαισιόδοξοι οι Κρητικοί για την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης
Καμπανάκι κινδύνου για το ελαιόλαδο
Εσπερίδα στη Σητεία για τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον
Ολοι για τον Κωστή και την Δήμητρα……
Ιδομενέας: Ποιος ήταν ο γενναίος Κρητικός Βασιλιάς που πολέμησε τους Τρώες; | ΦΩΤΟ
Σε χωριά της Σητείας η κινητή μονάδα μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης
O καιρός θα μας «τρελάνει»: Στην Κρήτη επέστρεψε το… καλοκαίρι
Πως διασφαλίζεις την τροφοδοσία της Κρήτης με νερό;
Ανεβαίνουν οι τιμές για το κρητικό ελαιόλαδο
«Σαρώνει» η ηπατίτιδα C στην Κρήτη - Κινδυνεύουν 5.000 Κρητικοί
Βίντεο: Η στιγμή που υδροστρόβιλος «χτυπά» την Κρήτη
Η επόμενη μέρα για το ΤΕΙ Κρήτης
Οι βροχές στην Κρήτη «όνειρο» ήταν; Νοτιάδες και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα
Πρόγραμμα επίσκεψης κινητού συνεργείου μαστογραφίας στα χωριά της Σητείας
Kαταιγίδες, κεραυνοί και ανεμοστρόβιλοι στην Κρήτη - Που έβρεξε περισσότερο;
Θρήνος στην Κρήτη για τη 19χρονη Μελανθία που βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της (pics)
Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρή 19χρονη στο σπίτι της
Συγκινεί 11χρονη από το Ηράκλειο Κρήτης: Αυτά ζήτησε ως δώρο για τα γενέθλιά της
Ο αερολιμένας Σητείας είχε άνοδο 103,8%, διακίνησε 59.446 επιβάτες το δεκάμηνο του 2018
Ο καιρός στην Κρήτη: Που θα βρέξει το Σαββατοκύριακο;
«Τρέχουν» για το καλώδιο χωρίς την Κομισιόν...
Ξανά στο Βάι το κόκκινο σκαθάρι (Video)
Π. Πετράκη: Ενδιαφέρον ξανά για την Περιφέρεια Κρήτης στις ερχόμενες εκλογές
Ένα βήμα πιο κοντά στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής
4ο Παγκρήτιο πρωτάθλημα πορτοκαλί γηπέδου
Ανοιχτές συζητήσεις για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Κρήτη
Οι παίδες του Σητειακού ηττήθηκαν από την Πεδιάδα
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ