Ιδρύεται «Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής »( I.S.C.S.C ) . Αναστέλλεται η δράση της Ομάδας Υψηλής Αστυνόμευσης (Ο.Υ.Α)


Φανταστείτε μια κοινή επιτροπή των Υπουργείων ,Εσωτερικών , Πολιτικής Προστασίας , Εθνικής άμυνας και Εξωτερικών . Μια επιτροπή που θα καθορίζει εξελίξεις στο πεδίο δράσης της (I.S.C.S.C) και στην κατεύθυνση που θα δείχνει η πυξίδα της Κοινής γνώμης .

Μια κοινή γνώμη που προδόθηκε με το δημοψήφισμα του 2015 , θεωρείτε χαμηλής νοημοσύνης από το πολιτικοοικονομικό σύστημα και τους βαστάζους του , χαρακτηρίζεται άμυαλη διότι τόλμησε να εκφράσει την ψυχή της στα συλλαλητήρια για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ και τόσα άλλα .

Αυτή τη δύναμη ευελπιστούμε να μετουσιώνουμε ΑΜΕΣΑ και κάθε φορά που θα απαιτείτε, σε δυναμική καθορισμού εξελίξεων , πέρα από συμφέροντα και σκοπιμότητες και χωρίς να πιστώνουμε κανέναν και τίποτα .

Ξέρουμε , είναι δύσκολο να το δεχτείτε στην εποχή που ζούμε , είναι δύσκολο να πιστέψετε ότι «κάποιοι ανώνυμοι » της διπλανής πόρτας , κάποιοι σαν εσάς , λειτουργούν τέτοια δομή , δομή μια Σκιώδους Κυβέρνησης της Κοινής γνώμης. Αναχαιτίστε την αν μπορείτε , αποδημήστε μας , όλοι εσείς που την εκμεταλλεύεστε την θέλετε υπνωτισμένη , ελεγχόμενη και σε μόνιμη πλάνη .

Αναστέλλεται η δράση της Ομάδας Υψηλής Αστυνόμευσης ( Ο.Υ.Α ) μετά από 5 και πλέον χρόνια συνεχής παρουσίας . Η συμβολή της ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ , τα πεπραγμένα της όταν θα γίνουν γνωστά θα σοκάρουν όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε , θα οδηγήσουν άλλους στη φυλακή και άλλους στα φαρμακεία .

Καλή τύχη στην Ελληνική Αστυνομία και ζητούμε συγγνώμη για τη χρήση του όρου «Αστυνόμευσης »

Παρακαλούμε όλους τους ιστότοπους , τα sites και τις εφημερίδες που μέχρι σήμερα ανήρτησαν τα πεπραγμένα της Ο.Υ.Α να συνεχίσουν στην ίδια βάση ήτοι , « εφόσον συμφωνούν , εφόσον το θεωρούν σκόπιμο και χρήσιμο και πάντα , ωσάν να ήταν δικό τους »

I. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Στην Αθήνα σήμερα 10/Φεβρουαρίου 2019 και στην αίθουσα …. της … οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι ενήλικες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και μη στερούμενοι των πολιτικών μας δικαιωμάτων, συνήλθαμε σε συνέλευση και αφού ακούσαμε τον εισηγητή μας , Σεβαστό Διοικητή της Ομάδα Υψηλής Αστυνόμευες ( Ο.Υ.Α ) αποφασίσαμε την ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «Internal Security and Geopolitical Strategy Council » «Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής » ή χάριν συντομίας ( I.S.C.S.C ) με έδρα την Αθήνα, λειτουργούντος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρακάτω καταστατικού ( περιληπτικά )

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής » Άρθρο 1ο Επωνυμία - Έδρα – Σφραγίδα 1. Ιδρύεται «Σωματείο» με την επωνυμία «Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής » με διακριτικό όνομα τη συντομογραφία «I.S.C.S.C ». Ο ξενόγλωσσος τίτλος του Συλλόγου είναι «Internal Security and Geopolitical Strategy Council » και θα χρησιμοποιείται στις εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Συμβουλίου. Έδρα του ορίζεται η Αθήνα , ενώ μπορεί να δημιουργήσει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 2. Το συμβούλιο έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του και συνιστά αναβάθμιση της Ο.Υ.Α .

Άρθρο 2ο Σκοποί του Συμβουλίου, αποστολή . Με όραμα να καταστήσει την Ελλάδα σύγχρονη υπερδύναμη οι εξής …»

Άρθρο 3ο Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συμβουλίου .

Άρθρο 4ο Τμήματα δραστηριοτήτων , δομές και Ιεραρχία .

Άρθρο 5ο Μέλη του Συμβουλίου . Το Συμβούλιο συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τακτικό μέλος του εγγράφεται οποιοσδήποτε έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ συνείδηση και είναι κάτοχος πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή Διδακτορικού διπλώματος, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, κατόπιν υποβολής αίτησής του και απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρον 5α Το Συμβούλιο προστατεύει τα μέλη του , τους εξασφαλίζει τα απαραίτητα για την εκτέλεση των αποστολών που τους αναθέτει και τους παρέχει ωφελήματα όπως ( χρήση εγκαταστάσεων , μέσα μεταφοράς κ.λπ.) Τα μέλη δεν καταβάλλουν καμιά συνδρομή και δεν έχουν καμιά υποχρέωση που είναι αντίθετη με τη συνείδησή τους.

Άρθρο 6ο Επίτιμα Μέλη. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου ανακηρύσσονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες υπέρ της ελληνικής κοινωνίας στο διεθνή χώρο και εντός Ελλάδας , υπέρ της Ιστορίας της , των συμφερόντων της , των αξιών και των αρχών της .

Άρθρο 7ο «Εσωτερικός κώδικας » , επικοινωνία.

Άρθρο 8ο Κυρώσεις 1. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους του Συμβουλίου ή του Δ.Σ., με την οποία παραβιάζεται διάταξη του παρόντος καταστατικού, ή αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Συμβουλίου συνιστά σοβαρό παράπτωμα που επισύρει τη διαγραφή του μέλους με απόφαση του Δ.Σ και την επιβολή των κυρώσεων που ορίζει ο «εσωτερικός κώδικας »

Άρθρο 9ο «Δράση μελών» . Σε περίπτωση κατεπείγοντος το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει για έκτακτη δράση , μη υποχρεωτική.

Άρθρο 10ο Αποχώρηση μέλους .

Άρθρο 11ο Επιστημονική επιτροπή , αρχείο , βάσεις δεδομένων , πληροφοριακό δίκτυο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Άρθρο 12ο Πόροι , έσοδα , συνδρομές , εισφορές 2. Τα οικονομικά του Συμβουλίου στηρίζονται από διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, τα έσοδα από την κυκλοφορία εντύπων ή άλλων εκδόσεων του Συμβουλίου από οποιαδήποτε δωρεά προς το Συμβούλιο η οποία γίνεται αποδεκτή κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ., αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συμβουλίου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους. Στα οικονομικά του Συμβουλίου έχουν άμεση «πρόσβαση» όλα τα μέλη και δεν δύναται να είναι περισσότερα από τα λειτουργικά έξοδα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Άρθρο 13ο Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται για 6 μήνες με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γ.Σ. που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 2. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται μόνον τακτικά μέλη του Συμβουλίου. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμος μόνον μέχρι δύο συνολικά θητείες.

Άρθρο 14ο Συγκρότηση σε Σώμα 1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε Σώμα και εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) μέλη.

Άρθρο 15ο Συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα. Εκτάκτως, όποτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία και καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν, τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Άρθρο 16ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ Άρθρο 17ο Αρμοδιότητες Δ.Σ. Το Δ.Σ. διοικεί το Συμβούλιο Άρθρο 18ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Άρθρο 19ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Άρθρο 20ο Γενικός Γραμματέας. Άρθρο 21ο Ταμίας Άρθρο 22ο Ελεγκτική Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 23ο Γενικές Συνελεύσεις .Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Συμβουλίου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 24ο Απαρτία της Γ.Σ Άρθρο 25ο Προεδρείο της Γ.Σ. Άρθρο 26ο Αποφάσεις της Γ.Σ. Άρθρο 27ο Τακτικές Γ.Σ. Άρθρο 28ο Έκτακτες Γ.Σ Άρθρο 29ο Αρχαιρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Άρθρο 30ο Τροποποίηση Καταστατικού Άρθρο 31ο Προσωρινό Δ.Σ. Άρθρο 32ο Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή από τις διατάξεις του Νόμου για τα Σωματεία, ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές του Συμβουλίου

Άρθρο 31ο . Καταργείται το σωματείο με την επωνυμία « Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας » με έδρα τους Δήμους , Θεσσαλονίκης , Ρόδου και Ηρακλείου Κρήτης και με διαδικτυακή διεύθυνση [email protected] που ιδρύθηκε 21/9/2017

Ακολουθούν υπογραφές. Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που εκλέχθηκε στις 10/2/2019 αποτελείται από τους συναδέλφους …»

Με εκτίμηση !

«Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής »( I.S.C.S.C ) .

Κατηγορίες: 

Άφησε το σχόλιο σου:

Τελευταία νέα Κρήτης

Φρικτός θάνατος ηλικιωμένου στα Χανιά
Βρήκαν ποιοι έκλεψαν το λάδι
Σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του καρδιολόγου από τη Σητεία
Αρτεμισία: Αυτό το κρητικό βότανο καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα!
ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ
Τραγικός επίλογος στην Κρήτη: Νεκροί εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι
Και ξαφνικά στο δρόμο μια...ελιά!
Αυτή είναι η τετραμελής οικογένεια που αγνοείται στην Κρήτη – Με αμείωτη ένταση παρά το σκοτάδι οι έρευνες για τους 4 αγνοούμενους (pics, vids)
Ὁ ἥρωας πού ἔκανε τό κορμί του κοντάρι γιά τήν σημαία
Συνελήφθη εκπαιδευτικός στην Ιεράπετρα, για ασέλγεια σε μαθήτριες!
ΕΚΤΑΚΤΟ: Βρέθηκε εξάρτημα ΙΧ – Ελέγχεται αν ανήκει στο όχημα με τους 4 αγνοούμενους στη Κρήτη (pics)
Με ηρωίνη συνελήφθη ένας 32χρονος
Με ναρκωτικά πιάστηκε 57χρονος
Θλίψη: Νεκρή πρίν απο λίγο η σπουδαία Ελληνίδα Βικτώρια Θεοδώρου
Εξπρές διαδικασίες για το νέο ΒΟΑΚ - Το Μάρτιο τα καλά νέα
Δύο Ι.Χ έπεσαν σε ανοιχτό φρεάτιο στο δρόμο Μοίρες-Τυμπάκι
Παίρνουν μέτρα για να μην εξαφανιστούν οι ασκορδουλάκοι
Η Χειρουργική Κλινική επέστρεψε στο δεύτερο όροφο
Συνάντηση στη Σητεία για την προστασία των Οικοσυστημάτων
Τροποποίησαν τα δρομολόγιά τους τα πλοία
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΛΥΚΤΟΣ, ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ & ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Συνάντηση Νίκου Καραμανωλάκη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Δεν αναχώρησαν τελικά τα πλοία
Πότε και πώς θα παραχωρηθεί γη σε ανέργους και φτωχούς αγρότες
Συνάντηση για την ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε)
Η προτεινόμενη διάρθρωση του νέου πανεπιστημίου Κρήτης
Έρχονται 940 προσλήψεις για τη δακοκτονία
Ζημιές σε ελαιοκαλλιέργεια της Π.Ε. Ηρακλείου από μειωμένη παραγωγή- ακαρπία, λόγω ανομβρίας, απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου
Για 9η χρονιά «The Crete Trip 2019» για την ανάδειξη της κουλτούρας της Κρήτης
Στο εδώλιο το ζευγάρι των εραστών για τη δολοφονία του καρδιολόγου στη Σητεία
Κατηγορούμενος στο εδώλιο του κατηγορούμενου ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη (vid)
Κατηγορούμενος στο εδώλιο του κατηγορούμενου ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη (vid)
«Ευθύνεστε για την αποτυχία της δακοκτονίας και οφείλετε να εξασφαλίσετε αποζημίωση στους ελαιοπαραγωγούς για το χαμένο εισόδημα»
«Έπεσαν έξω» οι εκτιμήσεις για την παραγωγή λαδιού
Εγκρίθηκε ο κανονισμός για τη διαχείριση του νερού άρδευσης
Ένα νέο είδος εισβολέα σκαθαριού εντόπισαν οι ερευνητές στην Κρήτη
Εμμανουήλ Τσουδερός -«Οραματίζομαι την Ελλάδα… μεγαλυτέραν και υπερήφανον, περιλαμβάνουσα και την Βόρειον ΄Ηπειρον, την Μακεδονίαν, την Θράκην, την Δωδεκάνησο και την Κύπρον»
Κρήτη: Θείος και ανηψιός τσακώθηκαν με αποτέλεσμα να πέσουν πιστολιές
Αποζημιώσεις για κακοκαιρία - λειψυδρία - 120.000 ευρώ σε δήμο της Κρήτης
Η συζήτηση
"Τελεσίγραφο" στους δήμους να στείλουν τα αποθεματικά τους στην ΤτΕ
Μεγάλη υστέρηση στις βροχοπτώσεις στην ανατολική σε σχέση με τη δυτική Κρήτη
Ανακοίνωση της αντιπεριφερειάρχου Λασιθίου σχετικά με τις εξελίξεις στο ΤΕΙ Κρήτης
Νίκος Ξυλούρης -Ο «Αρχάγγελος» της ελληνικής μουσικής (βίντεο)
Στην Σητεία ο Στέλιος Παρλιάρος
Κατακόρυφα έπεσαν τα έσοδα από το λάδι, σημαντικό μέρος του προβλήματος οφείλεται στη δακοκτονία
Το ΤΕΙ να μείνει στην Σητεία
ΤΕΙ Σητείας- παίζουμε με τη φωτιά
Ο υποψήφιος δήμαρχος Νίκος Κουρουπάκης συμμετείχε σε ημεριδα της περιφέρειας Κρήτης προκειμένου νά ενημερωθεί γιά τά νέα προγράμματα πού αφορούν τήν διαχείρηση τών απορριμάτων από τούς Δήμους
Πιο κοντά στην υλοποίηση των υδατοδρομίων -Τι θα γίνει στην Κρήτη
Δήμαρχος Σητείας: «Πέφτει στο κενό η ευκαιρία να ενισχυθεί ο Ν. Λασιθίου»
Πως ... γεμίζει το Φράγμα Αποσελέμη - Εντυπωσιακό βίντεο!
Σημαντική εξέλιξη για τους αγρότες του Λασιθίου, γίνεται πράξη το μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη
Ένοχος ερήμην ο 46χρονος που έκαψε με... οξύ 6 εργάτες στο Λασίθι
Το πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ανάπτυξη του ΤΕΙ Κρήτης
Σάλος στα Χανιά: Επιχείρηση έκανε… “προξενιά” σε ηλικιωμένους και τους έτρωγε λεφτά
Ζαρός, ένα πανέμορφο και γραφικό κεφαλοχώρι του Ηρακλείου (pics)
Θρήνος για τον χαμό της 6χρονης στην Κρήτη – Τι είπε ο συντετριμμένος πατέρας της
Θρήνος για τον χαμό της 6χρονης στην Κρήτη – Τι είπε ο συντετριμμένος πατέρας της
Σε κλοιό της αφρικανικής σκόνης και πάλι η Κρήτη - Ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα;
Πλήθος προσκυνητών στον Αγιο Ισίδωρο (Video)
Τελικά, πόσους τουρίστες θέλουμε; Τα προβλήματα & οι λύσεις για την Κρήτη
Διπλώματα Οδήγησης: Απέχουν οι Εξεταστές, σε απόγνωση οι Εκπαιδευτές(βιντεο-φωτο)
Δεύτερος γύρος ερευνών για τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης
Απίστευτες εικόνες! Πήρε παραμάζωμα τραπέζια και καρέκλες στα Χανιά (pics)
Απίστευτες εικόνες! Πήρε παραμάζωμα τραπέζια και καρέκλες στα Χανιά (pics)
Νέος αέρας ανανέωσης στην τοπική αυτοδιοίκηση της ΝΔ!
Φεβρουάριος 2019: Καλό Μήνα!
Αμπάς: O καταρράκτης που προκαλεί δέος! (βίντεο)
Μ. Χαιρέτης: Το σχέδιο της ΝΔ οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας
Στα βιβλιάρια οι αποζημιώσεις για τους αγρότες - Ποιοι δεν θα πάρουν χρήματα
Κώστας Μουντάκης -Ό,τι άγγιζε του ‘δινε νέα πνοή κι ας είχε πίσω του παράδοση αιώνων
Μαρτυρία σοκ: Από τη σχιζοφρένεια στη μαύρη μαγεία και τους εξορκισμούς (vid)
Γιατί πουλάμε φθηνά το κρητικό ελαιόλαδο
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ... Καταλαμβάνουν Σχολεία για την Μακεδόνία...!!! 5 Σχολεία στα χέρια Ελλήνων Μαθητών...!
Χανιά: Αυτοθυσία ενός Λιμενικού – Έπεσε στα παγωμένα νερά για να σώσει έναν 71χρονο
Χανιά: Αυτοθυσία ενός Λιμενικού – Έπεσε στα παγωμένα νερά για να σώσει έναν 71χρονο
Γεώργιος Ψυχουντάκης – Βοσκός, ήρωας πολέμου και συγγραφέας, ο «Φειδιππίδης» της νεότερης ιστορίας
Δεν θα μείνει «λέπι»: Μαζική πώληση εκατοντάδων ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα ΛΟΓΩ ΦΟΡΩΝ – Τα «πάντα» στο «πιάτο» της Νέας Τάξης (ΒΙΝΤΕΟ)
Από την Κρήτη στα κολαστήρια του θανάτου…
Πνίγηκαν 200 κατσίκες λόγω των έντονων βροχών στην Βιάννο
Επιτέλους ιδρύθηκε Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας
Δίκη Λεμπιδάκη: Αυτή είναι η πρόταση της εισαγγελέως για τους 12 της απαγωγής
Δίκη Λεμπιδάκη: Αυτή είναι η πρόταση της εισαγγελέως για τους 12 της απαγωγής
Mπλόκο αγροτών με ουρά από τρακτέρ στα Πραιτώρια
Απίστευτος “ντελιβεράς” στα Χανιά: Δείτε τι φόρτωσε στο μηχανάκι του (pics)
Απίστευτος “ντελιβεράς” στα Χανιά: Δείτε τι φόρτωσε στο μηχανάκι του (pics)