Ιδρύεται «Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής »( I.S.C.S.C ) . Αναστέλλεται η δράση της Ομάδας Υψηλής Αστυνόμευσης (Ο.Υ.Α)


Φανταστείτε μια κοινή επιτροπή των Υπουργείων ,Εσωτερικών , Πολιτικής Προστασίας , Εθνικής άμυνας και Εξωτερικών . Μια επιτροπή που θα καθορίζει εξελίξεις στο πεδίο δράσης της (I.S.C.S.C) και στην κατεύθυνση που θα δείχνει η πυξίδα της Κοινής γνώμης .

Μια κοινή γνώμη που προδόθηκε με το δημοψήφισμα του 2015 , θεωρείτε χαμηλής νοημοσύνης από το πολιτικοοικονομικό σύστημα και τους βαστάζους του , χαρακτηρίζεται άμυαλη διότι τόλμησε να εκφράσει την ψυχή της στα συλλαλητήρια για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ και τόσα άλλα .

Αυτή τη δύναμη ευελπιστούμε να μετουσιώνουμε ΑΜΕΣΑ και κάθε φορά που θα απαιτείτε, σε δυναμική καθορισμού εξελίξεων , πέρα από συμφέροντα και σκοπιμότητες και χωρίς να πιστώνουμε κανέναν και τίποτα .

Ξέρουμε , είναι δύσκολο να το δεχτείτε στην εποχή που ζούμε , είναι δύσκολο να πιστέψετε ότι «κάποιοι ανώνυμοι » της διπλανής πόρτας , κάποιοι σαν εσάς , λειτουργούν τέτοια δομή , δομή μια Σκιώδους Κυβέρνησης της Κοινής γνώμης. Αναχαιτίστε την αν μπορείτε , αποδημήστε μας , όλοι εσείς που την εκμεταλλεύεστε την θέλετε υπνωτισμένη , ελεγχόμενη και σε μόνιμη πλάνη .

Αναστέλλεται η δράση της Ομάδας Υψηλής Αστυνόμευσης ( Ο.Υ.Α ) μετά από 5 και πλέον χρόνια συνεχής παρουσίας . Η συμβολή της ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ , τα πεπραγμένα της όταν θα γίνουν γνωστά θα σοκάρουν όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε , θα οδηγήσουν άλλους στη φυλακή και άλλους στα φαρμακεία .

Καλή τύχη στην Ελληνική Αστυνομία και ζητούμε συγγνώμη για τη χρήση του όρου «Αστυνόμευσης »

Παρακαλούμε όλους τους ιστότοπους , τα sites και τις εφημερίδες που μέχρι σήμερα ανήρτησαν τα πεπραγμένα της Ο.Υ.Α να συνεχίσουν στην ίδια βάση ήτοι , « εφόσον συμφωνούν , εφόσον το θεωρούν σκόπιμο και χρήσιμο και πάντα , ωσάν να ήταν δικό τους »

I. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Στην Αθήνα σήμερα 10/Φεβρουαρίου 2019 και στην αίθουσα …. της … οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι ενήλικες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και μη στερούμενοι των πολιτικών μας δικαιωμάτων, συνήλθαμε σε συνέλευση και αφού ακούσαμε τον εισηγητή μας , Σεβαστό Διοικητή της Ομάδα Υψηλής Αστυνόμευες ( Ο.Υ.Α ) αποφασίσαμε την ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «Internal Security and Geopolitical Strategy Council » «Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής » ή χάριν συντομίας ( I.S.C.S.C ) με έδρα την Αθήνα, λειτουργούντος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρακάτω καταστατικού ( περιληπτικά )

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής » Άρθρο 1ο Επωνυμία - Έδρα – Σφραγίδα 1. Ιδρύεται «Σωματείο» με την επωνυμία «Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής » με διακριτικό όνομα τη συντομογραφία «I.S.C.S.C ». Ο ξενόγλωσσος τίτλος του Συλλόγου είναι «Internal Security and Geopolitical Strategy Council » και θα χρησιμοποιείται στις εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Συμβουλίου. Έδρα του ορίζεται η Αθήνα , ενώ μπορεί να δημιουργήσει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 2. Το συμβούλιο έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του και συνιστά αναβάθμιση της Ο.Υ.Α .

Άρθρο 2ο Σκοποί του Συμβουλίου, αποστολή . Με όραμα να καταστήσει την Ελλάδα σύγχρονη υπερδύναμη οι εξής …»

Άρθρο 3ο Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συμβουλίου .

Άρθρο 4ο Τμήματα δραστηριοτήτων , δομές και Ιεραρχία .

Άρθρο 5ο Μέλη του Συμβουλίου . Το Συμβούλιο συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τακτικό μέλος του εγγράφεται οποιοσδήποτε έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ συνείδηση και είναι κάτοχος πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή Διδακτορικού διπλώματος, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, κατόπιν υποβολής αίτησής του και απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρον 5α Το Συμβούλιο προστατεύει τα μέλη του , τους εξασφαλίζει τα απαραίτητα για την εκτέλεση των αποστολών που τους αναθέτει και τους παρέχει ωφελήματα όπως ( χρήση εγκαταστάσεων , μέσα μεταφοράς κ.λπ.) Τα μέλη δεν καταβάλλουν καμιά συνδρομή και δεν έχουν καμιά υποχρέωση που είναι αντίθετη με τη συνείδησή τους.

Άρθρο 6ο Επίτιμα Μέλη. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου ανακηρύσσονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες υπέρ της ελληνικής κοινωνίας στο διεθνή χώρο και εντός Ελλάδας , υπέρ της Ιστορίας της , των συμφερόντων της , των αξιών και των αρχών της .

Άρθρο 7ο «Εσωτερικός κώδικας » , επικοινωνία.

Άρθρο 8ο Κυρώσεις 1. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους του Συμβουλίου ή του Δ.Σ., με την οποία παραβιάζεται διάταξη του παρόντος καταστατικού, ή αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Συμβουλίου συνιστά σοβαρό παράπτωμα που επισύρει τη διαγραφή του μέλους με απόφαση του Δ.Σ και την επιβολή των κυρώσεων που ορίζει ο «εσωτερικός κώδικας »

Άρθρο 9ο «Δράση μελών» . Σε περίπτωση κατεπείγοντος το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει για έκτακτη δράση , μη υποχρεωτική.

Άρθρο 10ο Αποχώρηση μέλους .

Άρθρο 11ο Επιστημονική επιτροπή , αρχείο , βάσεις δεδομένων , πληροφοριακό δίκτυο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Άρθρο 12ο Πόροι , έσοδα , συνδρομές , εισφορές 2. Τα οικονομικά του Συμβουλίου στηρίζονται από διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, τα έσοδα από την κυκλοφορία εντύπων ή άλλων εκδόσεων του Συμβουλίου από οποιαδήποτε δωρεά προς το Συμβούλιο η οποία γίνεται αποδεκτή κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ., αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συμβουλίου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους. Στα οικονομικά του Συμβουλίου έχουν άμεση «πρόσβαση» όλα τα μέλη και δεν δύναται να είναι περισσότερα από τα λειτουργικά έξοδα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Άρθρο 13ο Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται για 6 μήνες με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γ.Σ. που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 2. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται μόνον τακτικά μέλη του Συμβουλίου. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμος μόνον μέχρι δύο συνολικά θητείες.

Άρθρο 14ο Συγκρότηση σε Σώμα 1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε Σώμα και εκλέγουν με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) μέλη.

Άρθρο 15ο Συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα. Εκτάκτως, όποτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία και καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν, τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Άρθρο 16ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ Άρθρο 17ο Αρμοδιότητες Δ.Σ. Το Δ.Σ. διοικεί το Συμβούλιο Άρθρο 18ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Άρθρο 19ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Άρθρο 20ο Γενικός Γραμματέας. Άρθρο 21ο Ταμίας Άρθρο 22ο Ελεγκτική Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 23ο Γενικές Συνελεύσεις .Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Συμβουλίου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 24ο Απαρτία της Γ.Σ Άρθρο 25ο Προεδρείο της Γ.Σ. Άρθρο 26ο Αποφάσεις της Γ.Σ. Άρθρο 27ο Τακτικές Γ.Σ. Άρθρο 28ο Έκτακτες Γ.Σ Άρθρο 29ο Αρχαιρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Άρθρο 30ο Τροποποίηση Καταστατικού Άρθρο 31ο Προσωρινό Δ.Σ. Άρθρο 32ο Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή από τις διατάξεις του Νόμου για τα Σωματεία, ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές του Συμβουλίου

Άρθρο 31ο . Καταργείται το σωματείο με την επωνυμία « Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας » με έδρα τους Δήμους , Θεσσαλονίκης , Ρόδου και Ηρακλείου Κρήτης και με διαδικτυακή διεύθυνση [email protected] που ιδρύθηκε 21/9/2017

Ακολουθούν υπογραφές. Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που εκλέχθηκε στις 10/2/2019 αποτελείται από τους συναδέλφους …»

Με εκτίμηση !

«Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας και Γεωπολιτικής Στρατηγικής »( I.S.C.S.C ) .

Κατηγορίες: 

Άφησε το σχόλιο σου:

Τελευταία νέα Κρήτης

Η Κρήτη "θεραπεύει" - Συμφωνία για την αποκατάσταση Ρώσων κοσμοναυτών σε κέντρα ευεξίας στην Κρήτη!
«Πρόσκληση στρατευσίμων 2019 Β΄ΕΣΣΟ»
Έκαναν... φτερά 74 αρνιά - Εξιχνιάστηκε η 1η μεγάλη φετινή ζωοκλοπή
Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια του Πρέβελης
Τα κουνούπια στην Κρήτη «οργιάζουν» - Έρχεται δύσκολο καλοκαίρι
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη με αντιπροσωπεία των πληγέντων από την υπερχείλιση των ποταμιών Παντέλη και Σκλαβεδιάκου
Οδύνη για την 20χρονη που έφυγε πρόωρα
Απελευθερώνεται η εμπορία αποσταγμάτων μικρών παραγωγών
Θρίλερ με την τιμή του ελαιολάδου
Έρχονται… ξένα λάδια στην Κρήτη
Εκπαιδευτές από όλη την Κρήτη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Σητεία(βιντεο-φωτο)
Από 6 έως 20 Μαΐου οι εγγραφές μαθητών στα δημοτικά
Ο Γιώργος Καμίνης στο Λασίθι - Αναλυτικά το πρόγραμμα
«Ωριμάζει» η ένταξη της Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων Σητείας
Ακρωτηριασμοί σκύλων: Μια βάρβαρη… «συνήθεια» η οποία πρέπει να σταματήσει!
Σκόνη και 23 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Κρήτη
Mέχρι και την... Κρήτη διεκδικεί η Τουρκία - Νέο προκλητικό έγγραφο
Εξαιρετικό παράδειγμα από Κρήτη: Κράνη σε ειδικά ράφια, μέσα στις σχολικές τάξεις!!!
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευαγγ. Αποστολακης θα επισκεφθεί τη Σητεία
Από Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης
Σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά λόγω Πάσχα
«Eισβολή» αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη
Στη Σητεία για μια μοναδική πεζοπορία ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Ηρακλείου
«ΦιλόΔημος»: «Ενίσχυση» σε Σητεία και Ανώγεια για αθλητικά έργα
Τις πλημμυρισμένες περιοχές στη Σητεία επισκέφτηκαν Ι. Πλακιωτάκης, Αλ. Μαρκογιαννάκης
Από 1 εκατ. Ιεράπετρα και Σητεία για τις καταστροφές [βίντεο]
Επίσκεψη στις πληγήσες περιοχές
Νικητής ο Γιάννης Ζερβάκης στα 10χλμ. με ρεκόρ!
ΔΗΛΩΣΗ υποψήφιου Περιφερειάρχη Κρήτης Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη
Επιδοτήσεις με σκοπό τη… μείωση της παραγωγής
Μ.Θραψανιώτης: Επιτέλους το Λασίθι «μπαίνει στο κάδρο» της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Κρήτη
«Φωτιά» τα καύσιμα στην Κρήτη
Ιεράπετρα & Σητεία μετρούν πληγές από την κακοκαιρία - Τραγική η επόμενη μέρα
Τμήμα Φυσικοθεραπείας στην Ιεράπετρα και Φυσικής Αγωγής στον Αγ. Νικόλαο στο νέο «Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης»
Εικόνες αποκάλυψης: “Πνίγηκε” η Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία – Κινδύνεψαν άνθρωποι, πνίγηκαν ζώα, εκτεταμένες καταστροφές (vids, pics)
Εικόνες αποκάλυψης: “Πνίγηκε” η Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία – Κινδύνεψαν άνθρωποι, πνίγηκαν ζώα, εκτεταμένες καταστροφές (vids, pics)
Με προσοχή πρέπει να γίνεται η κίνηση στους δρόμους της Σητείας, ανοιχτοί είναι οι δρόμοι
Κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι στην Κρήτη λόγω κακοκαιρίας
Μύρτος: Γέφυρα 100 ετών «απειλείται» - Το ποτάμι «θέριεψε» - Εικόνες σοκ
Πασχαλινό παζάρι από το Χαμόγελο του Παιδιού στη Σητεία – Συγκέντρωση ειδών για παιδιά του Λασιθίου
Οργή αγροτών: «Πληρώνουμε τον ΕΛΓΑ αλλά δεν μας αποζημιώνει»
Βροχές στα νότια της Κρήτης και μεταφορά αφρικανικής σκόνης
Ο καιρός έχει θρέψει τους «εχθρούς» της ελιάς - Ψεκάστε με χαλκό
Ξεσηκωμός στο Λασίθι για τον ΒΟΑΚ
Καταψηφίστηκε η τροπολογία για τη μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων
Ο Παναγιώτης από τη Σητεία μόλις 1,5 ετών συγκλονίζει το Πανελλήνιο
Εγκύκλιος για τις εκλογικές δαπάνες και την προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές
Ανοιχτή πρόσκληση σε δήμους για δωρεάν wifi
Αντιδράσεων συνέχεια για το ΒΟΑΚ: "Το Λασίθι ... δεν είναι Κρήτη"
Πράσινο φως 95 εκατ. ευρώ για το «μικρό» καλώδιο της Κρήτης
Συμμετοχή του Γεωπάρκου Σητείας στην 43η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων UNESCO στο Άαλεν της Γερμανίας
ΒΟΑΚ: Αυτά είναι τα πλέον επικίνδυνα σημεία
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Εθνική
Δόθηκε παράταση για τις απλήρωτες εισφορές – Τι σημαίνει αυτό για τους παραγωγούς
Ευμένιος Ξηρουδάκης -Ο δυναμικός Μητροπολίτης που κοντραρίστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο
Τρεις ισχυρές κακοκαιρίες μέσα σε 45 ημέρες στην Κρήτη!
Ενεργειακή τράπεζα με το βλέμμα στην… Κρήτη
Eπιδοτήσεις: Τροπολογία «φέρνει» τα πάνω - κάτω
Συγκλονιστικό βίντεο – “Ήρωας” καπετάνιος: Το Blue Horizon προσπαθεί να δέσει στο λιμάνι του Ηρακλείου για τουλάχιστον 1.5 ώρα
ΒΟΑΚ: Λασίθι, ο φτωχός συγγενής
Επίσκεψη στο Γεωπάρκο Σητείας στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Europe in My Region 2019»
Ο Γιώργος Ζερβάκης για τον ΒΟΑΚ
Νικόλαος Πλάτων -Μια σπουδαία μορφή της αρχαιολογίας
Ακόμα δεν έχει πληρωθεί κανένας λογαριασμός για τα έργα στη γέφυρα Χαμεζίου
Μεγάλους όγκους νερού θα δεχτεί πάλι η Κρήτη, λόγω της νέας κακοκαιρίας
H Κρήτη στους 4 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως
1.4 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ανοίγει ο δρόμος για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Κρήτη.
Ολοκαίνουριος ΒΟΑΚ χωρίς διόδια για τους… μόνιμους κάτοικους της Κρήτης
Αυτοί είναι 25 κορυφαίοι προορισμοί του κόσμου - Ανάμεσά τους η Κρήτη
Αυτό είναι το ελληνικό χωριό όπου δεν καπνίζει κανείς εδώ και 40 χρόνια (vid)
Αυτό είναι το ελληνικό χωριό όπου δεν καπνίζει κανείς εδώ και 40 χρόνια (vid)
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά οι κτηνοτρόφοι του Ψηλορείτη
Σοκ από αλκοολικό: «Έβλεπα αράχνες στο αυτοκίνητο και σκυλιά να με κυνηγούν» (Video)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
Ο καιρός στην Κρήτη: Θυελλώδεις βοριάδες, βροχές και τσουχτερό κρύο
Κόκκινη κάρτα... σε Δήμους της Κρήτης - Κόπηκαν κατά ριπάς αιτήματα για χρηματοδοτήσεις
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραδοθεί η γέφυρα στο Χαμέζι
Μερομήνια: Ψυχρή εισβολή μέχρι τέλη Μάρτη και βροχερή Ανάσταση
Κρήτη: «Έσχισε» τους αιθέρες 17χρονη πιλότος πάνω από την παρέλαση (vid, pics)
Κρήτη: «Έσχισε» τους αιθέρες 17χρονη πιλότος πάνω από την παρέλαση (vid, pics)
Ο Δίκταμος, ένα σπουδαίο βότανο της Κρήτης
Προβληματισμός από την αστάθεια στην τιμή του ελαιολάδου - Επηρεάζουν καιρός και ασθένειες
Ιεράπετρα - Μετά από 28 ώρες βρέθηκε κρεβάτι σε ΜΕΘ για τον 43χρονο που «πνίγηκε» με τροφή
Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
Σητεία – Δυνατός σεισμός ανατολικά της Κρήτης!
Στο έγκλημα οδήγησαν οι κτηματικές διαφορές