Νοσοκομείο Χανίων: Σάπιζε σε αποθήκη πανάκριβο, αχρησιμοποίητο, ιατρικό μηχάνημα αξίας 250.000 ευρώ… έως ότου αντικαταστάθηκε

Τη στιγμή που νοσοκομεία σε όλη τη χώρα - και στην Κρήτη - υποφέρουν λόγω της έλλειψης εξοπλισμού, στο νοσοκομείο Χανίων, σύγχρονος και απαραίτητος εξοπλισμός παρέμενε στις αποθήκες του νοσοκομείου αντί να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες. Ο λόγος για μια γ-κάμερα που από το 2000 βρισκόταν στην αποθήκη, αντί να χρησιμοποιείται για τη διενέργεια σπινθηρογραφικών εξετάσεων.

Η προμήθεια του μηχανήματος ήταν ... κοινό μυστικό εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, με τις ευθύνες να επιμερίζονται σε διοίκηση, ΥΠΕ, υπουργείο Υγείας. Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, παρότι βρισκόταν ήδη σχεδόν δύο χρόνια στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ανακάλυψε όψιμα το αχρησιμοποίητο μηχάνημα το οποίο κόστισε 80 εκατ. δραχμές, ή 250.000 ευρώ, και ό,τι αυτό σηματοδοτούσε για τον τρόπο που μπορεί να λειτουργεί το σύστημα.

Έτσι, στα εγκαίνια της μεταχειρισμένης γ-κάμερας ο αναπληρωτής υπουργός είχε κάνει λόγο «για ένα από τα μεγάλα διαχρονικά σκάνδαλα του νοσοκομείου που κουκουλώθηκε» καθώς και ότι «κάποιοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για αυτό».

Το ΣΕΥΥΠ έλαβε εντολή από τον κ. Πολάκη τον Φεβρουάριο του 2018 να ελέγξει το νοσοκομείο Χανίων. Δύο μήνες αργότερα, με διαδικασία εξπρές, οι Επιθεωρητές διαβιβάζουν την έκθεση ελέγχου στην Αριστοτέλους της οποίας όμως τα αντανακλαστικά φαίνεται να έχουν ατονίσει πολύ.

Μεταξύ άλλων οι ελεγκτές διαπιστώνουν «μια σειρά από λάθη, παρατυπίες, παραλείψεις, κακές διοικητικές πρακτικές που οδήγησαν στον παροπλισμό της γ-κάμερας και τη μη λειτουργία του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής».

Έναν χρόνο αργότερα η έκθεση παραμένει στα συρτάρια των αρμοδίων, παρά τις βαριές ευθύνες που αποδίδονται σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Το χρονικό της γ-κάμερας

Το Μάρτιο του 2000 με απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου Χανίων ορίζεται επιτροπή παραλαβής προς χρήση του νέου νοσοκομείου. Τον Μάιο του ίδιου έτους συντάχθηκε το υπ΄αριθμόν 40 πρακτικό τμηματικής παράδοσης, και ανάμεσα σε όσα παρελήφθησαν αναφέρεται και μία spect camera system. Ωστόσο, το νοσοκομείο δεν διέθετε τότε Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, κάτι που διευθετήθηκε με την αναμόρφωση του Οργανισμού του νοσοκομείου το 2004!

Το Τμήμα ανέλαβε να παραλάβει ο τότε διευθυντής της Νευροχειρουργικής κλινικής, ο οποίος ενημερώθηκε από την ΔΕΠΑΝΟΜ ότι «η pect camera system είχε εγκατασταθεί αλλά λόγω έλλειψης του εξειδικευμένου προσωπικού δεν λειτούργησε ποτέ» και υποδεικνύει στο νοσοκομείο να προβεί σε όποιες ενέργειες απαιτούνται γιατί «ο ανάδοχος δεν έχει καμία συμβατική υποχρέωση».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής παραλαβής του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ενημερώνει τον διοικητή του νοσοκομείου τον Δεκέμβριο του 2004 ότι «η κάμερα δεν εγκαταστάθηκε ποτέ πλήρως ούτε ήταν έτοιμη για χρήση αλλά μέχρι σήμερα τα εξαρτήματα της είναι σε ανοικτά κουτιά… και οι συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ».

Οι Επιθεωρητές διαπιστώνουν όμως πως η Επιτροπή δεν λειτούργησε ως όφειλε κατά τους νόμιμους και ουσιώδεις τύπους των διοικητικών διαδικασιών. Είναι ενδεικτικό, ότι κανένα μέλος της δεν συμμετείχε στην κατάρτιση του παραπάνω εγγράφου που απεστάλη στον διοικητή του νοσοκομείου ούτε βρέθηκαν πρακτικά σχετικά με τη σύγκληση της επιτροπής αρμοδίως υπογεγραμμένα. Ο πρόεδρος δε δήλωσε στους Επιθεωρητές ότι «τα εν λόγω πρακτικά και την αλληλογραφία τα κατέστρεψα μετά από 6 χρόνια»!

Έλλειμμα διαπιστώνεται και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του νοσοκομείου Χανίων διότι «δεν άσκησαν με αποφασιστικό τρόπο τις αρμοδιότητές τους και δεν παρείχαν τεχνογνωσία στο θέμα της γ-κάμερας. Περαιτέρω δεν διερεύνησαν το δυσμενές περιστατικό ούτε και εισηγήθηκαν τυχόν προμήθεια νέου ή ανανέωση του παρόντος». Εξίσου εκκωφαντική είναι η απουσία από όλες τις αναγκαίες διαδικασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας καθώς «δεν ευρέθηκαν έγγραφα που να υποδεικνύουν την ανάληψη δράσης προς τούτο».

Στο μεταξύ, και η εταιρία είχε υποστηρίξει πως το μοντέλο της κάμερας ήταν πια παρωχημένο και δεν εγγυούνταν για την εύρεση ανταλλακτικών.

Το αποτέλεσμα έμοιαζε προδιαγεγραμμένο: «συνεπεία όλων των ανωτέρω ήταν να οδηγηθεί σε αδρανοποίηση και παροπλισμό ένα μηχάνημα που αγοράστηκε έναντι ενός μεγάλου χρηματικού ποσού τη στιγμή που προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι αντίστοιχο μηχάνημα υπάρχει και λειτουργεί στο Αρεταίειο μέχρι σήμερα»!

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με στοιχεία μελέτης του ίδιου του νοσοκομείου Χανίων το 2014 ο συνολικός αριθμός των σπινθηρογραφημάτων που ζητούνται από τις αντίστοιχες ειδικότητες ανέρχεται σε περίπου 1.400 ετησίως. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κάποιος τον αριθμό των εξετάσεων που διενεργήθηκαν εκτός νοσοκομείου και συστήματος δημόσιας υγείας από το 2000 έως το 2017 αλλά και την επιβάρυνση των πολιτών και των ασφαλιστικών ταμείων.

Οι διαπιστώσεις των Επιθεωρητών

Σύμφωνα με την έκθεση, ευθύνες αποδίδονται στους εξής:

  • Στην ΚΤΥΠ ΑΕ, πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ, διότι δεν μερίμνησε για την πλήρη εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατά την παραλαβή του έργου, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίσει τη λειτουργικότητα της γ-κάμερας και την αναβάθμιση των κανονισμών ακτινοπροστασίας.
  • Στη διοίκηση του νοσοκομείου το 2004 εφόσον οι χειρισμοί της ήταν λανθασμένοι, αναποτελεσματικοί, συνιστώντας φαινόμενο κακοδιοίκησης.
  • Στον πρόεδρο της επιτροπής για την Παραλαβή Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής εφόσον με μονομερείς χειρισμούς και παραλείποντας να λειτουργήσει κατά τους τύπους και την ουσία, συνέβαλε στη μη λειτουργία της γ-κάμερας.
  • Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, καθώς εφόσον ενημερώθηκε για το ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της άσκησης διακριτικής ευχέρειας και για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα μπορούσε να εκφράσει γνώμη ή να παράσχει συνδρομή στην επίλυση του ζητήματος.
  • Τέλος, ζητήματα εγείρονται που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σχετικά με πιθανές ευθύνες και απόδοση αυτών, στην εταιρία ως αποκλειστικού αντιπροσώπου της γ-κάμερας σχετικά με τις προτάσεις για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Πηγή

 ygeiamou.gr

To άρθρο Νοσοκομείο Χανίων: Σάπιζε σε αποθήκη πανάκριβο, αχρησιμοποίητο, ιατρικό μηχάνημα αξίας 250.000 ευρώ… έως ότου αντικαταστάθηκε εμφανίστηκε στον Αγώνας της Κρήτης.

Κατηγορίες: 

Άφησε το σχόλιο σου:

Τελευταία νέα Κρήτης

Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στα παιδιά! Νήπια από την Κρήτη τίμησαν τον Ποντιακό Ελληνισμό και...βραβεύτηκαν
Κτηματολόγιο 2019: Οι νέες προθεσμίες μετά την παράταση
Εκδήλωση μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (βιντεο -φωτο)
Η Μάχη του Φραγκοκάστελλου και οι Δροσουλίτες
«Έρχονται» έξι Open Mall στην Κρήτη
Έλληνες ήρωες: Χατζημιχάλης Νταλιάνης
Αυτοψία μηχανικών στον ποταμό Παντέλη (βιντεο-φωτο)
Με τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ συναντήθηκε οι Αστυνομικοί Ηρακλείου - Λασιθίου
Συγχαρητήρια επιστολή Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου για την υπόθεση της Ζήρου
«Η ποιότητα θα σώσει το λάδι μας»
Περιοδεία Σταύρου Αρναουτάκη και υποψηφίων περ. Συμβούλων στη Σητεία
Συλλήψεις για τη δολοφονία της ηλικιωμένης στη Ζήρο - Πρωινή αστυνομική επιχείρηση
Και επισήμως ... Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ο καιρός μας κάνει «νούμερα» - Σήμερα αστάθεια και από αύριο «θερμή εισβολή» με 32αρια
Νέα κατηγορία «Premium Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου»
Eπίσκεψη στην Σητεία του Περιφερειακού Διευθυντή Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος κ.Λαγουδάκη(βιντεο-φωτο)
Η Κάτια Δανδουλάκη έχει γενέθλια!
Στο έλεος της Xylella οι ελαιοπαραγωγοί - Δεν υπάρχει λύση για το βακτήριο
Μήνυμα εκλογικής νίκης στην Παρουσίαση Συνδυασμού «Η Κρήτη Μπροστά»
ΕΑΣ Σητείας - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ
O υποψήφιος Ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου στη Σητεία (βιντεο-φωτο)
Μπέρδεψαν τα… καλώδια τους για την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης
Οι παραλίες Κρήτης που βραβεύτηκαν με Γαλάζια Σημαία για το 2019
Αυγενάκης: «Κωμωδία τα χρίσματα ΣΥΡΙΖΑ σε υποψηφίους δημάρχους»
Ντόρα Μπακογιάννη: «Η ΝΔ πρώτη δύναμη στο Λασίθι» (βίντεο)
ΣΥΡΙΖΑ: «Το κάλεσμα μας δεν δηλώνει κομματική εξάρτηση αλλά εκτίμηση στα πρόσωπα των υποψηφίων»
AΠΟΦΑΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.ΠΩΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ενεργοποίηση δικαιωμάτων: Έρχεται παράταση στην ημερομηνία λήξης
3 εκ. ευρώ ενισχύσεις de minimis για τους κτηνοτρόφους Ηρακλείου & Λασιθίου
Στη Σητεία η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα!
Εξευτελιστικές τιμές για το λάδι - Αισιοδοξία για τη νέα ελαιοκομική περίοδο
Κρήτη: Μπλόκο σε 12.000 λίτρα ρακής
Μία «γροθιά» οι Κρητικοί: 10.000 ευρώ για το 8 μηνών βρέφος
Η μελέτη για το Καστέλλι, η γωνία...προσγείωσης των αεροσκαφών και το κόπι πάστε!
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΙΝ 5,7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΚΩΘΗΚΕ ΟΡΘΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - Ομιλία του Γ. Λεκάκη - βίντεο
Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης στην 78η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης
Κρήτη - Σάλος με τον άντρα που πήγε για εξέταση αίματος και βγήκε... έγκυος
Δολοφονία καρδιολόγου Σητεία: Τι λέει η απόφαση για την «μαύρη χήρα»
Σητεία: Ένοχος αλλά ατιμώρητος ο πατέρας που σκότωσε το παιδί του πετώντας το κινητό!
Διακρίσεις στους Παγκρήτιους Αγώνες Τραμπολίνο για τον Σύλλογο Γυμναστικής Σητείας
Τιμητική διάκριση στην Ιερά Μονή Τοπλού στο 10ο Διεθνές Συνέδριο «ΒΙΟΝΑΝΟΤΟΧ 2019»
Διαλέξεις στους αστυνομικούς του Λασιθίου για την προστασία των ζώων
Οι swingers βρίσκονται ήδη στην Κρήτη για να... ανταλλάξουν συντρόφους
Εκλογές στην Κρήτη: Η ακτινογραφία των υποψηφίων - Ξεπερνούν το 41% οι γυναίκες
Κρήτη: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε χωράφι
Εποχική η απασχόληση στην Κρήτη, καταγράφει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα για τις γυναίκες
Σε συνάντησεις για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο απόφοιτοι του ΑΤΕΙ Κρήτης
Κρητικοί τιμούν τη Μάχη της Κρήτης στην Αθήνα
Από… «το κακό στο χειρότερο» το Κρητικό ελαιόλαδο
Έτος Ερωτόκριτου και έτος Βιτσέντζου Κορνάρου
5.376 υποψήφιοι της Κρήτης - Γιατί δεν ανακοινώθηκαν όλα τα ονόματα;
Καταληκτικές ημερομηνίες για το Κτηματολόγιο στην Κρήτη
Οδηγίες...κυκλοφορίας στη νέα γέφυρα
Γέφυρα Χαμεζίου: Δείτε τη μεγαλύτερη γέφυρα της Κρήτης (Video)
Δήλωση του υποψήφιου Περιφερειάρχη Κρήτης, Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για την επίσκεψη Τσίπρα στη Κρήτη
Πλακιωτάκης: «Είναι ένα έργο που μας ενώνει»
Χρ. Σπίρτζης: «Ο ΒΟΑΚ πρέπει να φτάσει μέχρι τη Σητεία»
Εγκαινιάστηκε η γέφυρα Χαμεζίου (Video)
Χαμέζι: Παραδίδεται στην κυκλοφορία η μεγαλύτερη γέφυρα στην Κρήτη
Ηγετική εμφάνιση Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. ΣΕΙΣΤΗΚΕ η Μεγαλόνησος στην ομιλία του. @atsipras
Μαντάμ Ορτάνς -Από ιερόδουλη, διπλωμάτης
Η τηλέμαχία των υποψήφιων δημάρχων Σητείας στο KPHTH TV (Video)
Αρχισε η αντιπυρική περίοδος, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες
Αγροτικά… «μυστικά» για οπωροκηπευτικά, ελιές και αμπέλι
Τον Αποσελέμη θα επισκεφτεί ο πρωθυπουργός, δεν θα πάει στη Σητεία
Ο δίσκος της Φαιστού
Τρομάζουν οι εκτιμήσεις του ΔΕΔΔΗΕ - Εφιαλτικά τα σενάρια για την ηλεκτρική ενέργεια της Κρήτης
Ανακοίνωση Υποψηφιότητας του Κώστα Ξενικάκη
Κακά μαντάτα για τα αμπέλια - Χρονιά περονοσπόρου η φετινή
Στη ναυτική βάση στο Κάβο Σίδερο ο Αλέξης Τσίπρας
Πότε φτάνει το Άγιο Φως στην Κρήτη;
Έρχεται νέος «Καλλικράτης»; 5 δήμοι στην Κρήτη ζητούν αυτονόμηση
Πάσχα στο Λασίθι θα κάνει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
Ελληνική καινοτοµία ανιχνεύει τη νοθεία στο ελαιόλαδο µέσω του DNA
Ο καιρός το Πάσχα: Σούβλισμα του οβελία με υψηλές θερμοκρασίες
Η απαγωγή του υποστράτηγου Κράιπε
Την ίδρυση δικτύου για την αναγέννηση της καλλιέργειας της χαρουπιάς αποφάσισαν επιστήμονες
Ο καιρός στην Κρήτη θυμίζει καλοκαίρι: Στους 30°C η μέγιστη θερμοκρασία
Άγιο Φως: Τι ώρα φτάνει στην Κρήτη;
Άνοιξαν 571 προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ - Προσλήψεις και στην Κρήτη
Επικίνδυνα πίσω το πρόγραμμα ελέγχου μελιταίου πυρετού στην Κρήτη
Νέα παράταση υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Ενισχύσεις 2019: Άλλα υπόσχεται ο υπουργός, άλλα λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ!
"Απαρατήρητοι θάνατοι - Θα συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια;"
Πως θα πετύχουμε θέρμανση με… λιόκλαδα;
Συνεχίζεται το Bazaar από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στη Σητεία
Καιρός: Με αφρικανική σκόνη ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα