Προβοκάτσια στήν Θράκη μετά τόν φόνο στήν Ἴμβρο - Συναγερμός γιά τυχόν ὕπουλα παιγνίδια τῆς Ἀγκύρας

Προβοκάτσια στήν Θράκη μετά τόν φόνο στήν Ἴμβρο - Συναγερμός γιά τυχόν ὕπουλα παιγνίδια τῆς Ἀγκύρας

ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ δέν μᾶς ἀφήνει πολλά περιθώρια αἰσιοδοξίας. Ἡ δολοφονία ἑνός 86χρονου Ἕλληνος στήν μαρτυρική Ἴμβρο, τήν γενέτειρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, καί μάλιστα μετά ἀπό βασανιστήρια πού ὑπέστη, εἶναι ὕποπτη. Ὅσες συλλήψεις καί ἄν κάνουν οἱ Τοῦρκοι.

Τό 1955 ὁ Τοῦρκος πράκτωρ Ὀκτάι Ἐγκίν τοποθέτησε μυστικά βόμβα στό τουρκικό Προξενεῖο Θεσσαλονίκης ὅπου ἐγεννήθη ὁ ἱδρυτής τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Κεμάλ Ἀτατούρκ. Ἀλλά χρειάσθηκε νά περάσουν πολλά χρόνια γιά νά ὁμολογήσουν οἱ Τοῦρκοι πώς ἡ βόμβα ἦταν δική τους προβοκάτσια. Τότε, τό 1955, τήν ἀπέδωσαν σέ ἀκραῖα ἑλληνικά ἐθνικιστικά στοιχεῖα καί ἦταν τό φυτίλι πού ἄναψε μέ κατάληξη τήν ἐκρηκτική «Νύχτα τῶν κρυστάλλων». Τῆς καταστροφῆς πού ὑπέστησαν οἱ ἑλληνικές περιουσίες στήν Πόλη καί τήν Ἴμβρο. Τοῦ ἀπηνοῦς διωγμοῦ πού γνώρισαν οἱ Ρωμιοί. «Αὐτά δέν τά κάναμε ἐμεῖς!» παρεδέχθη δεκαετίες ἀργότερα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ἐρντογάν στόν Ἀλέξη Τσίπρα, κάποιοι τά ἔκαναν ὡστόσο.

Τό 1990 πάλι ἡ δολοφονία ἑνός Ἕλληνος Χριστιανοῦ, τοῦ Ἄγγελου Σολακίδη ἀπό ἕναν Ἕλληνα μουσουλμάνο τουρκικῆς καταγωγῆς στό νοσοκομεῖο Κομοτηνῆς, ἀπετέλεσε τήν θρυαλλίδα γιά νά ἐκδηλωθεῖ ἕνα κῦμα ὀργῆς τῆς τοπικῆς χριστιανικῆς πλειοψηφίας κατά τῶν μειονοτικῶν περιουσιῶν καί νά «ἰσοφαρίσουν» κάπως οἱ Τοῦρκοι τήν «Νύχτα τῶν κρυστάλλων». Γράφουμε νά ἰσοφαρίσουν «κάπως», διότι ἡ μουσουλμανική μειονότης ζεῖ καί βασιλεύει στήν Θράκη. Αὐξάνεται καί πληθύνεται. Δέν ἐξεδιώχθη ὅπως ἡ ἑλληνική μετά τά Σεπτεμβριανά.

Δυστυχῶς, ἡ κτηθεῖσα πεῖρα δέν μᾶς προϊδεάζει γιά τά καλύτερα μετά τήν χθεσινή ξαφνική καί ἀνεξήγητη δολοφονία ἑνός Ἴμβριου γέροντος, ὁ ὁποῖος ἦταν κατά κοινή ὁμολογία ἰδιαιτέρως ἀγαπητός στήν τοπική κοινωνία. Καί δέν μᾶς προϊδεάζει, διότι στίς ἑλληνικές ὑπηρεσίες πληροφοριῶν εἶναι γνωστό ἐδῶ καί καιρό πώς εἶναι σφόδρα πιθανή μιά προβοκάτσια μέ τυχόν ἀπόπειρα δολοφονίας κάποιου ψευδομουφτῆ, τήν ὁποία οἱ Τοῦρκοι θά ἀπέδιδαν μέ εὐκολία σέ ἀκραίους ἐθνικιστικούς κύκλους, προκειμένου νά πυροδοτήσουν ἔνταση. Ἤδη πρίν ἀπό δύο χρόνια ἐπιχειρήθηκε νά χρεωθεῖ σέ ἄγνωστη ἀκροδεξιά ὀργάνωση τῆς Θράκης ἡ ἐπίθεσις σέ οἴκημα στό ὁποῖο φυλάσσεται ἡ Μερσεντές τοῦ Ἀχμέτ Σαδίκ, καθώς οἱ Τοῦρκοι νομίζουν πώς δέν ὀφείλεται σέ δυστύχημα ὁ θάνατός του ἀλλά σέ κάτι ἄλλο. Ἤδη, ἐπίσης, εἶναι πρόσφατο τό περιστατικό μέ τήν σύλληψη τῶν δύο φαντάρων μας στόν Ἕβρο. Οἱαδήποτε ἐνέργεια συμβεῖ στήν Θράκη ἐναντίον μουσουλμάνου, εἰδικῶς σέ λατρευτικούς χώρους, μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ μέ εὐκολία ἀπό ἐκείνους –χάρις στόν τρόπο πού δροῦν δεκαετίες τώρα– στήν δολοφονία τοῦ 86χρονου ὑπέργηρου ἀπό τήν Ἴμβρο. Νά φανεῖ ὡς ἀντεκδίκησις. Ἔστω καί ἄν ὁ χριστιανικός πληθυσμός στήν Θράκη εἶναι φιλήσυχος καί ἐκπαιδευμένος νά μήν ἀπαντᾶ στίς προκλήσεις.

Ἡ «Ἑστία» σημαίνει συναγερμό, καί μακάρι αὐτός ὁ συναγερμός νά εἶναι λάθος. Καλύτερα ἕνας λάθος συναγερμός παρά ἕνας καθόλου συναγερμός. Οἱ οἰωνοί δυστυχῶς δέν εἶναι καλοί. Οἱ Τοῦρκοι προκαλοῦν σέ ὅλα τά μέτωπα ἱστορικά καί γεωπολιτικά: ἀπό τήν Σαμψοῦντα γιά τήν ὁποία γράφαμε χθές (ἐκεῖ ἄρχισε ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων) ἕως τήν Ἴμβρο, καί ἀπό τήν Κύπρο μέχρι τήν Κρήτη. Ἡ χθεσινή πρωτοφανής κίνησίς τους νά καλέσουν στό Τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν διπλωμάτες (μεταξύ τῶν ὁποίων ἀπό τήν Αἴγυπτο, τό Ἰσραήλ καί τήν Ἑλλάδα), νά τούς δείξουν χάρτες καί νά τούς ἐπισημάνουν ποῦ θεωροῦν ὅτι ἐκτείνεται ἡ τουρκική ΑΟΖ, δεικνύουν προπαρασκευή κλιμακώσεως. Κλιμακώσεως εἴτε γιά προσάρτηση τῶν Κατεχομένων ὅπως ἀπεκάλυψε ἡ «Ἑστία» εἴτε γιά διάλογο μέ ἀντικείμενο τήν συνεκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς Μεσογείου καί τοῦ Αἰγαίου, βάσει τοῦ δικαίου τῆς ἰσχύος ὑπό τήν ἀπειλή πολέμου.

Καί ἐπειδή οἱ μουσουλμανικοί πληθυσμοί τῆς Θράκης σέ μιά περίοδο πού διεκδικεῖ τήν ψῆφο τους μειονοτικό κόμμα εἶναι «εὔφλεκτοι», ἀπαιτεῖται κατά τήν ἄποψη τῆς «Ἑστίας» αὐξημένη ἐγρήγορσις καί προσοχή. Αὐτός εἶναι ἄλλωστε καί ὁ λόγος πού ἐπιμένουμε πώς στήν ἀντιπαράθεση μεταξύ Πρωθυπουργοῦ καί ἀρχηγοῦ ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πρέπει νά ἐπικρατήσει ἕνα μίνιμουμ ἀρχῶν. Τήν προηγουμένη φορά, πού οἱ Τοῦρκοι βρῆκαν κενό ἡγεσίας ἤ ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, ζήσαμε τήν ἐθνική τραγωδία τῶν Ἰμίων. Δέν θέλουμε νά ζήσουμε ἄλλη. Ἀπαιτεῖται ἑνότης ἐπ’ αὐτῶν. Οἱ εὐρωεκλογές μετά τήν ὁμολογία Τσίπρα πώς εἶναι ἁπλῶς «δημοσκόπηση», ἔχουν κριθεῖ ἄλλωστε. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἡττᾶται.

Πηγή: Εφημερίς Εστία

Κατηγορίες: 

Άφησε το σχόλιο σου:

Τελευταία νέα Κρήτης

Η "Ρενα" του Αύγουστου Κορτώ στην Σητεία
Εξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στη Μυρσίνη Δ.Σητείας - Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019
Με αρχή στο Λασίθι και 1 εκατ. χρηματοδότηση ξεκινούν κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στην Κρήτη
ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΕΣΤ I.Q. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στη MENSA - ΚΡΗΤΗ
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου καταδικάζει το περιστατικό στο Δικαστικό Μέγαρο Νεάπολης
Ασπρά Δέσποινα: Η Κρητικοπούλα που… μαγεύει με τη φωνή της…
«Χαμός» στα δικαστήρια Νεάπολης - Απομακρύνθηκε αστυνομικός λόγω… κλιματιστικού
Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι του Κινήματος Αλλαγής στο νομό Λασιθίου
«Το σαμποτάζ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου (13-14 Ιουνίου 1942)
Πάνε για την «ρεβάνς» κατά του δάκου οι αγρότες της Κρήτης
Καταγγελεία Ένωσης Συλλόγων Γονέων Κρήτης
Στην Κρήτη ο παγκόσμιος διαγωνισμός «Μις Τουρισμός» - Κρητικιά εκπροσωπεί την χώρα μας
«Yπόσχομαι να συμβάλλω, στην πρόοδο και ανάπτυξη της Σητείας και του Νομού Λασιθίου»
Νέα ΚΑΠ: Τι θα γίνει με τις αγροτικές ενισχύσεις
Τα πρώτα ονόματα υποψηφίων της ΝΔ στο Λασίθι
Καμπανάκι κινδύνου προς ελαιοπαραγωγούς & φορείς αγροτών
«Αναστρέψιμη» η πτώση της τουριστικής κίνησης στην Κρήτη
«Ψίχουλα» τα 80 εκατ. ευρώ προς τους παραγωγούς
«Βουτιά» στις τιμές των κηπευτικών - Πού οφείλεται η πτώση
Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Υποχρεωτικό το εμφιαλωμένο ελαιόλαδο στα εστιατόρια"
Πρωτιά Μπελιμπασάκη στα "Βενιζέλεια"
Λάδι: «Χρυσός» στο εμπόριο, «ψίχουλα» στους παραγωγούς
Επιλέγουν Κρήτη για πολυτελείς διακοπές
Σε ανατροπή των αποτελεσμάτων προσδοκά ο ΣΥΡΙΖΑ στο Λασίθι – Ξανά υποψήφιος ο Μ. Θραψανιώτης
Ομαδικό τεστ I.Q. της ΜΕΝSΑ στη Σητεία
Φόνος Καλαντζάκη: Γενετίστρια θα αποφανθεί για τον πατέρα του παιδιού της 39χρονης
Τι προβλέπει ο Κλεισθένης για τον ορισμός των Αντιδημάρχων και μεταγραφές συμβούλων από άλλες παρατάξεις
Παράταση ζωής για μονάδες της ΔΕΗ που έπρεπε να βάλουν λουκέτο
Ι. Πλακιωτάκης - Έπεσαν οι μάσκες του κ. Τσίπρα και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
Βρήκε το ερωτικό μήνυμα στο κινητό και την… κούρεψε!
Οι Α ό ρ α τ ο ι ασκητές της Κρήτης.
Φροντίδα Ηλικιωμένων : Πότε η αμέλεια μετατρέπεται σε κακοποίηση
Προβλήματα Αστυνομικών Λασιθίου
Δήλωση Α. Μαρκογιαννάκη για την διαφημιστική καμπάνια της Περιφέρειας Κρήτης
Ένωση Καταναλωτών: Δεν χρεώνεται το κουβέρ
Άγνωστοι Έλληνες: Μιχαήλ Κοθρής
Στη Σητεία το 3ο Παγκρήτιο τουρνουά Β2 τένις βετεράνων
Συγχαρητήρια επιστολή του επικεφαλής του Συνδυασμού «Η Κρήτη Μπροστά!», Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη
Ανησυχία προκαλεί η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στην Κρήτη
Πώς θα κυμανθούν φέτος οι τιμές για την κρητική σουλτανίνα
Το Κρητικό Casa De Papel είναι εδώ! (Video)
Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα οι νέοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι
Να μην ξεχνάμε την Κύπρο, να μην ξεχνάμε τους Έλληνες της Κύπρου - Ένα κυπριακό τραγούδι σχετικό με την Μάχη της Κρήτης (Μ. Χατζημιχαήλ)
Η Εφορος Εκλογών Λασιθίου πρότεινε επανάληψη των εκλογών σε εκλογικό τμήμα της Σητείας
Η μικρή Αναστασία χρειάζεται τη βοήθεια μας (VIDEO)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ
Συνελήφθη δικαστική αντιπρόσωπος εκλογικού τμήματος στο ν. Λασιθίου
Εορταστικές εκδηλώσεις του Πολεμικού Ναυτικού «ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ»
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΚΡΗΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΑ… ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
Φέρνουν ηλεκτρογεννήτριες για να γλιτώσουμε το μπλακ άουτ
Τροποποίηση δρομολογίων πλοίου Πρέβελης
Το καμπανάκι του κινδύνου κρούουν οι ελαιοπαραγωγοί
Πώς ψηφίζουμε στις επαναληπτικές εκλογές της Κυριακής 2 Ιουνίου
Γόρτυνα - Του ξεπάτωσαν τα μουρέλα για ... 8 ψήφους !
Η αιωνόβια Κρητικιά γιαγιά που διεκδικεί ρεκόρ ... μακροζωίας !
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (βίντεο)
Σε θέσεις... μάχης κατά του δάκου οι ελαιοπαραγωγοί
Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ...στα καταστήματα κράτησης της Κρήτης!
Ευχαριστίες Αλ. Μαρκογιαννάκη
Μάχη της Κρήτης: Ο επικός αγώνας της Σχολής Ευελπίδων
Ευρωεκλογές 2019: Πώς ψήφισε η Κρήτη
Νεκρός ο 27χρονος του τροχαίου που έγινε στον Άγιο Νικόλαο
Με ρυθμούς ... χελώνας η ενσωμάτωση των σταυρών των υποψηφίων
ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 100 ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Οι σταυροί των υποψηφίων στο νομό Λασιθίου στις Περιφερειακές εκλογές
Οι δήμαρχοι που ... καταποντίστηκαν
Συγχαρητήρια στον Στ.Αρναουτάκη από τον συνυποψήφιο του Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη
Από τους 24 Δήμους της Κρήτης η καταμέτρηση για τις δημοτικές εκλογές έχει ολοκληρωθεί μόνο σε τέσσερις
Αποτελέσματα Εκλογών
10 γραφικά χωριά της Κρήτης που αξίζει να επισκεφτείς
Λάδι, μέλι και κρασί: «Οι ξεχασμένοι θησαυροί της Μινωικής γης»
«Xρυσάφι» τα κρητικά αμπελόφυλλα με κέρδος έως και 30.000 ευρώ
Το ορφανό ζητιανάκι από τη Σητεία που έγινε Πάπας της Ρώμης
Ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης συνεχίζει τις περιοδείες του
– 180 εκλογικά τμήματα (το ένα ειδικό) σε 312 αίθουσες στο νομό Λασιθίου
Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για το μεγάλο καλώδιο
Mε τι καιρό θα προσέλθουμε στις κάλπες της 26ης Μαΐου
Επιδειξίας «χτύπησε» σε γειτονιά του Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση (video)
Προφυλακίστηκαν οι 4 για τη δολοφονία της ηλικιωμένης στη Ζήρο
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Εγκαίνια με διαμαρτυρίες, παρουσία Γαβρόγλου
Η Κρήτη βρήκε το «αντίδοτο» στην ανεργία- Οι ειδικότητες με ρεκόρ προσλήψεων
«Ζεστό» χρήμα από τον ΕΛΓΑ για σε πληγέντες παραγωγούς
Έκαναν τραγούδι το ... φαινόμενο Airbnb στην Κρήτη !
Σοκάρουν τα στοιχεία - Πλήγμα σε ελιά και αμπέλι από την κλιματική αλλαγή
Για τον θάνατο της ηλικιωμένης στη Ζήρο απολογούνται οι τρεις δράστες σήμερα
Ρεκόρ θερμοκρασιών στην Κρήτη - Δείτε που καταγράφηκαν οι υψηλότερες
Βίντεο ντοκουμέντο από το άγριο φονικό μέσα από το μίνι μάρκετ – Καρέ καρέ το έγκλημα