Νέα και ειδήσεις Σητείας

Ανακοίνωση "προσωρινών" εργαζομένων της ΒΙΟ SITIA A.E

Σε μια δύσκολη στιγμή της εταιρίας ΒΙΟ SITIA A.E που το μόνιμο προσωπικό αρνήθηκε
να εργαστεί επανειλημμένα ,με αποτέλεσμα να σταματήσει η εμφιάλωση και η εταιρία

Σελίδες