Οι Δομές Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού των ΔΠΕ και ΔΔΕ Ηρακλείου, έχοντας υπόψη το με αριθ. Πρωτ.142540/Δ5 13/9/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.ΑΙ.Θ. με θέμα : «6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2019» οργανώνουν εκδήλωση με θέμα: « Άθληση καθ΄οδόν» στις πλατείες Ελευθερίας- Ελ. Βενιζέλου (Λιοντάρια) και στην οδό Δικαιοσύνης , την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών-τριών από σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του κέντρου του Ηρακλείου ( 1ο Γυμνάσιο –Λύκειο, 3ο ΓΕΛ , 6ο-44ο ΔΣ, 8ο ΔΣ και 24ο ΔΣ) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

11:00π.μ.: Συγκέντρωση μαθητών στην Πλατεία Ελευθερίας

11:15π.μ. : Επίδειξη Πάλης από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή κ. Δεσκουλίδη Παράσχο

11:30π.μ. :Αναχώρηση μαθητών μέσω της Οδού Δικαιοσύνης , αθλούμενοι καθ΄οδόν , για την Πλατεία Λιονταριών

12:00 :Χαιρετισμοί

12:15μ.μ : Παραδοσιακοί χοροί με συμμετοχή των σχολείων και παρευρισκομένων γύρω από την Κρήνη Μοροζίνι

12:45μ.μ . Λήξη εκδήλωσης .

Στόχοι της εκδήλωσης είναι να ακινητοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία σχετικά με το κεντρικό θέμα του εορτασμού: «Αγαπώ την Άθληση-Αγαπώ την Υγεία μου» , αναδεικνύοντας την άρρηκτη σχέση της Φυσικής Αγωγής, του Σχολικού Αθλητισμού και της Φυσικής Δραστηριότητας με την Υγεία και την Ποιότητα Ζωής των μαθητών –τριών .

Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων σε αθλητικές δραστηριότητες χωρίς το άγχος της νίκης .

Να επισημάνει το ρόλο της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού αθλητισμού στην ολόπλευρη και ισόρροπη σωματική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών-τριών .

Να πολλαπλασιάσει το μήνυμα της Ευρωπαϊκής μέρας Σχολικού Αθλητισμού ( αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού #Be active) για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση ή κοινωνική αφετηρία για καλύτερη ποιότητα ζωής.