Ανοδική η τάση των κρουσμάτων.

Σε σύνολο 4.761 κρουσμάτων στην Ελλάδα στην Κρήτη καταγράφηκαν 275 τα οποία κατανέμονται ως εξής: