Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΕ) στην ετήσια έκθεση για το 2019, καθώς οι επιδόσεις των μαθητών στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια είναι απογοητευτικές, σε σημείο που φτάνουν να θεωρούνται λειτουργικά αναλφάβητοι.

Ενδεικτικά, στη Νοελληνική Γλώσσα το 7,1% των μαθητών γενικού λυκείου έχει πάρει κάτω από τη βάση κατά το σχολικό έτος 2017-2018, ενώ πολύ χειρότερη είναι η επίδοση στη Φυσική, με έναν στους δύο να έχει βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση (48,4%).

Πολύ άσχημη είναι η κατάσταση των επιδόσεων στα Μαθηματικά: στην Άλγεβρα κάτω από τη βάση είχε το 38,9% και στη Γεωμετρία το 44,2%. Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι επιδόσεις σημειώθηκαν μέσα στο σχολείο, όπου το πλαίσιο είναι πιο χαλαρό.

Η ΑΔΙΠΠΔΕ αναφέρει ότι οι μαθητές αυτοί έχουν αυξημένη πιθανότητα να είναι λειτουργικά αναλφάβητοι και διευκρινίζει ότι «τα προβλήματα που εμφανίζονται στο λύκειο, σε σύγκριση με το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, δεν είναι προβλήματα αποκλειστικά του λυκείου, αλλά όλων των βαθμίδων, τα οποία συσσωρευτικά κατέληξαν στο λύκειο. Προβληματίζει, βέβαια, το γεγονός ότι οι αντιλήψεις και οι πρακτικές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ίσως λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα τους, δεν αποτύπωσαν τα αρχόμενα προβλήματα λειτουργικού αναλφαβητισμού και, ενδεχομένως, δεν κινητοποιήθηκαν εγκαίρως».

Και η ΑΔΙΠΠΔΕ προσθέτει: «Σε κάθε περίπτωση και σε αυτήν τη φάση η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει ταυτόχρονα να παρέμβει τόσο προληπτικά, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και επανορθωτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερης φροντίδας πρέπει να τύχει άμεσα το επαγγελματικό λύκειο».

Τέλος, την έκθεση, που υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΑΔΙΠΠΔΕ, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Ηλία Ματσαγγούρα, προτείνεται:

• Αναδιαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες.

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

• Πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού.

• Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την περαιτέρω αξιοποίηση του ψηφιακού ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.