Η ανάλυση του περιβάλλοντος της συγκεκριμένης αγοράς παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως παρατίθεται στην ετήσια έκθεση της XRTC

Η ελληνική ακτοπλοΐα διανύει μία περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικές τάσεις όσον αφορά τις δυναμικές αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Η ανάλυση του περιβάλλοντος της συγκεκριμένης αγοράς παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως παρατίθεται στην ετήσια έκθεση της XRTC.

Δυνατότητες

• Πεδίο νέων επενδύσεων

• Κινήσεις επενδυτικών Fund

• Ανταγωνιστικός στόλος σε διεθνές επίπεδο.

• Μία από τις μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές αγορές στην Ε.Ε.

• Εταιρίες ικανές και δοκιμασμένες στη διοίκηση κρίσεων.

• Ικανοποιητική κλαδική εκπροσώπηση

• Ορθολογιστικός σχεδιασμός δρομολογίων.

• Σταδιακή επιτυχημένη επέκταση μεγέθυνση μη Εισηγμένων εταιρειών (π.χ. Sea Jets, Golden Star Ferries etc.)

Αδυναμίες

• Συνεχιζόμενη απουσία ρευστότητας

• Κλιμακούμενη Μείωση της κερδοφορίας τα τελευταία 3 χρόνια

• Περιορισμένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τις Τράπεζες

• Αύξηση του κόστους λειτουργίας των πλοίων λόγω επιβολής φόρων

• Χαμηλή χρηματιστηριακή αξία

• Υψηλές τιμές ναύλων/εισιτηρίων

• Έλλειψη διαφάνειας

• Περιορισμένη στατιστική κάλυψη του κλάδου

• Ελλιπή οικονομικά στοιχεία από τις μισές εταιρίες της αγοράς (σε επίπεδο στόλου)

Απειλές

• Σταθερή ετήσια μείωση της κίνησης επιβατών και αυτοκίνητων.

• Επικίνδυνα αυξητική τάση ανταγωνισμού από αεροπορικές μεταφορές

• Γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

• Κανονισμοί ΙΜΟ για το έρμα και τις εκπομπές καυσίμων

• Έλλειψη δημοσίων επενδύσεων προς ανάπτυξη των υποδομών

• Διατήρηση του Ελέγχου κεφαλαίων (Capital Control)

• Συρρίκνωση αριθμού μεγάλων εταιριών

• Χαμηλές επιδοτήσεις

• Έλλειψη βάθους χρηματιστηριακής αγοράς.

• Αυξητική τάση καυσίμων

Ευκαιρίες

• Συνεχιζόμενη αύξηση τουριστικής κίνησης

• Αλλαγή τύπου καυσίμου και αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του στόλου

• Βελτιωμένη ψυχολογία χρηστών λόγω σταθεροποίησης της Ελληνικής οικονομίας

• Σταδιακή χαλάρωση ελέγχου κινήσεων κεφαλαίων

• Ιδιωτικοποιήσεις στους λιμένες αλλάζουν το επενδυτικό τοπίο

• Εξαγορές μετοχικών πακέτων

• Χαμηλού κόστους κατασκευή νέων πλοίων

• Εφαρμογές ψηφιακών λειτουργικών μοντέλων

• Εφαρμογή στρατηγικών καθετοποίησης

• Προβλεπόμενη πώληση των μετοχικών συμμετοχών της τράπεζας Πειραιώς στην ΑΝΕΚ και MIG