Άλλα 22 άτομα προσπάθησαν να “πετάξουν” παράνομα από Χανιά και Ηράκλειο