Το Μεγάλο λιμάνι συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση στους προορισμούς για 10η συνεχή χρονιά, σημειώνοντας σημαντική άνοδο περί το 16% το 2019 έναντι του 2018

To λιμάνι του Πειραιά είναι η ατμομηχανή της κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Όμως χρειάζονται να γίνουν αρκετές παρεμβάσεις ώστε να μπορέσει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Το Μεγάλο λιμάνι συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση στους προορισμούς για 10η συνεχή χρονιά, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική άνοδο ως προς τις απο/επιβιβάσεις homeporting. Από 354.398 το 2018 σε 410.512 το 2019, ήτοι ποσοστό αύξησης 15,83%.

Το χρησιμοποίησαν ως αφετηρία εταιρείες, όπως η Royal Caribbean, η MSC, η Costa, η Silver Cruises και η HOL and America αλλά όχι σε σταθερή βάση. Σταθερά χρησιμοποιεί τον Πειραιά η Celestyal Cruises με δύο πλοία, το Celestyal Olympia και το Crystal.

Η ανακοίνωση της MSC ότι από το 2021 θα το χρησιμοποιήσει ως homeport, δηλαδή λιμάνι αφετηρίας, από όπου θα ξεκινούν και θα καταλήγουν οι κρουαζιέρες του πλοίου MSC Lirica, είναι ένα κίνητρο.

Επίσης, την περασμένη εβδομάδα η ΟΛΠ ΑΕ ανακοίνωσε τον οριστικό ανάδοχο του έργου επέκτασης του επιβατικού λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 103 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ έναντι προϋπολογισμού 136,3 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά τον νέο προβλήτα κρουαζιέρας που είναι μία από τις υποχρεωτικές επενδύσεις του συνολικού επενδυτικού σχεδίου της COSCO SHIPPING για τον ΟΛΠ. Το έργο έχει και κοινοτική χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020.

Η επέκταση χωροθετείται δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κρουαζιέρας, όπου δημιουργούνται ενιαίες μεγάλης κλίμακας υποδομές για να αντιμετωπίσουν και να καλύψουν το σύνολο των αυξανόμενων αναγκών και να συντελέσουν στην τουριστική ανάπτυξη και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως τουριστικού πόλου και για την κρουαζιέρα.

Σύμφωνα με μελέτη για τα κυριότερα λιμάνια κρουαζιέρας που έχει δοθεί στα μέλη της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο λιμάνι του Πειραιά είναι:

– Κατάλληλη διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, στο χώρο των αφίξεων, ώστε η διεξαγωγή του διαβατηριακού ελέγχου να προηγείται της παραλαβής των αποσκευών. Εν συνεχεία, να παραλαμβάνονται οι αποσκευές από τους ταξιδιώτες και ακολούθως να διενεργείται ο τελωνειακός έλεγχος.

– Εγκατάσταση επιπλέον δυο (02) θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, δυο (02) θέσεων εργασίας έκαστος, ώστε να υφίστανται συνολικά οχτώ (08) θέσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων),

– Εγκατάσταση δώδεκα (12) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS), στον χώρο αναμονής των αφιχθέντων επιβατών,

– Εγκατάσταση τριών (03) ηλεκτρονικών θυρών (e gates), στο χώρο διενέργειας του διαβατηριακού ελέγχου, με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου,

– Δημιουργία Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας (Αξ.Υπ.) (Γραφείο 2ης Γραμμής Ελέγχου), στους διαθέσιμους χώρους γραφείων, που έπονται χωροταξικά, των υφιστάμενων θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, το οποίο να εποπτεύει και να έχει πρόσβαση και στο χώρο των αναχωρήσεων, με δυο (02) θέσεις εργασίας.

Αναχωρήσεις

Προτεινόμενες παρεμβάσεις

– Διατήρηση των υφιστάμενων τεσσάρων (04) θέσεων εργασίας διαβατηριακού ελέγχου,

– Εγκατάσταση τουλάχιστον τεσσάρων (04) συστημάτων αυτοματοποιημένου
συνοριακού ελέγχου (Automated Border Control – ABC), με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου,

– Διατήρηση του υφιστάμενου χώρου που χρησιμοποιείται ως Γραφείο του
Αξιωματικού Υπηρεσίας (Αξ.Υπ.) (Γραφείο 2ης Γραμμής Ελέγχου), μόνο για την έκδοση Θεωρήσεων, με μία (01) θέση εργασίας.

Ο 2ος Σταθμός (Σταθμός Β «Θεμιστοκλής» – Cruise Passenger Terminal Β)

Αφίξεις

Κατάλληλη διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, στο χώρο των αφίξεων, ώστε η διεξαγωγή του διαβατηριακού ελέγχου να προηγείται της παραλαβής των αποσκευών. Εν συνεχεία, να παραλαμβάνονται οι αποσκευές από τους ταξιδιώτες και ακολούθως να διενεργείται ο τελωνειακός έλεγχος.

– Μετακίνηση των υφιστάμενων θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, στον ανωτέρω αναφερόμενο διαθέσιμο χώρο, ήτοι πλησίον της κεντρικής εισόδου του Σταθμού, με ταυτόχρονη εγκατάσταση τέντας, στην είσοδο του κτηρίου,
κατάλληλων διαστάσεων, για την αναμονή των αφιχθέντων ταξιδιωτών,

– Εγκατάσταση επιπλέον δυο (02) θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου, δυο (02) θέσεων εργασίας έκαστος, ώστε να υφίστανται συνολικά οχτώ (08) θέσεις εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων),

– Εξεύρεση καταλληλότερου χώρου για τη στέγαση του Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας (Αξ. Υπ.) (Γραφείο 2ης Γραμμής Ελέγχου), που να εξασφαλίζει την εποπτεία και πρόσβαση στο χώρου των αφίξεων, με δυο (02) θέσεις εργασίας,

– Εγκατάσταση τουλάχιστον τριών (03) ηλεκτρονικών θυρών (e gates), με την συνοδευόμενη θέση εργασίας εντός θαλάμου,

– Εγκατάσταση δώδεκα (12) συστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (SSS), στον χώρο αναμονής των αφιχθέντων επιβατών.

Αναχωρήσεις

– Ο εν λόγω Σταθμός να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση μόνο Intra Schengen ταξιδιωτικής κίνησης.

Ο (υπό διαμόρφωση) 4ος Σταθμός (Σταθμός D – Cruise Passenger Terminal D)

– Για τη διαμόρφωση του νέου Σταθμού, κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η φιλοσοφία, ως αυτή εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα μελέτη Παράρτημα 2 «Πρότυπο υποδομών – εγκαταστάσεων θαλάσσιου ΣΣΔ
(σκαρίφημα)».