Σας ενημερώνουμε ότι το ταμείο της ΔΕΥΑΣ στην οδό Νικ. Πλαστήρα θα λειτουργεί καθημερινά.

Το ταμείο της ΔΕΥΑΣ που εξυπηρετεί το κοινό στον Δήμο Σητείας, θα λειτουργήσει μετά τη λήξη ισχύος των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
Για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστούμε στους καταναλωτές τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Σ

Συλλιγαρδάκης Σταύρος

Πηγή : Style 100Fm