Λόγω βλάβης που προκλήθηκε σε κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει διακοπή υδροδότησης στην παραλιακή ζώνη (Λιβάδια, Πετράς, Καραβόπετρα, Τρυπητός).

Η υδροδότηση του εν λόγω τμήματος θα επανέλθει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης.

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των καταναλωτών να διαθέτουν δεξαμενές αποθήκευσης νερού (ντεπόζιτα), σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικτύων Ύδρευσης της ΔΕΥΑΣ.

ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Y. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ

Πηγή : Style 100Fm