Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότιοι κτηνοτρόφοι του Δήμου μπορούν νακαταθέτουν την κτηνοτροφική τους δήλωση στη Δημοτική Ενότητα που ανήκουν για τοέτος 2020, κατά το χρονικό διάστημα αποκλειστικάαπό 1 μέχρι και 31 Μαΐου τις εργάσιμεςημέρες και ώρες στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

Για την κατάθεση της κτηνοτροφικήςδήλωσης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Κτηνοτροφική δήλωση συμπληρωμένη σε -3- (Τρία)αντίγραφα.
2) Τρείς (3) Φωτογραφίες.
3) Τρείς (3) Υπεύθυνες δηλώσεις τουΝ. 1599/1986 στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των κατεχόμενων ζώων,το είδος, το γένος και ο κωδικός αριθμός αυτών.
4) Τρία (3) Αντίγραφα του μητρώου εκμετάλλευσηςαιγοπροβάτων.
5) Αντίγραφα τίτλων κατοχήςβοσκοτόπων ή αντίγραφα συμφωνητικών ενοικίασης βοσκοτόπων.
6) Άδεια βοσκής σε γεωργική ζώνη.
7) Άδεια βοσκής σε δημοτικές ή δημόσιες εκτάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 28433 40501,28433 40558.
Για την αποφυγή συγχρωτισμού και λόγωτης ιδιαιτερότητας της κατάστασης οιΚτηνοτροφικές Δηλώσεις θα κατατίθενται στην υπάλληλο που θα βρίσκεται στοτηλεφωνικό κέντρο του Δήμου.
Απότο Δήμο Σητείας