Ενημερώνουμε τους ανέργουςεγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ της περιοχήςμας ότι ανακοινώθηκε η πρόσκληση του προγράμματος Voucher με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην απασχόλησηανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών » ( δηλ. όσοι έχουν γεννηθεί από1-10-1971 έως 31-12-1990) σε κλάδους αιχμής της οικονομίας .

Η συνολική διάρκεια τουπρογράμματος είναι 580 ώρες. Εξ αυτών οι 200 ώρες αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση και 380 ώρες πρακτική άσκηση.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεταιστο ποσό των 2.520 €. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 1.000 € επίδομα θεωρητικήςκατάρτισης και 1.520 € επίδομα πρακτικής άσκησης.

Οι αιτήσεις μπορούν ναυποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα της εταιρείας « Εκπαιδευτική ΑναπτυξιακήΠλοηγός » όπου υπάρχει αναρτημένη ειδική φόρμα. Τα δικαιολογητικά που θαχρειαστούν θα ζητηθούν μετά από τον πάροχο κατάρτισης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεωνλήγει την 1-2-2021.

Για περισσότερες πληροφορίες στοτηλ. 6974086492 Σκαρβελάκης Γιώργος ή στο 2810792207 κ. Καλέντη Βάσω