Λαμβάνοντας υπόψη τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και κατόπιν σχετικής διαταγής Υ.ΝΑ.Ν.Π. μέχρι νεωτέρας: ΑΝΑΣΤEΛΛΕΤΑΙ, εκτός της περίπτωσης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης η παραλαβή δικαιολογητικών από το προσωπικό του Λιμεναρχείου Σητείας
για την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας. (Όπως χορήγηση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης Ρ/Κ λιμένα, δυτών, μαθητευόμενων δυτών, καταδυτικών συνεργείων, θαλασσίων ταξί, λαντζών, παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λεμβών και ταχυπλόων μικρών σκαφών, πράξεις εγγραφής μικρών σκαφών σε ΒΕΜΣ και λοιπές πράξεις σχετικές με μικρά σκάφη που διέπονται από διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένων περί μικρών σκαφών, έκδοση αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους, αδειών εκμισθωτή Θ.Μ.Α., ναυαγοσώστη). Σε περίπτωση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγελμάτων για τις οποίες απαιτείται μέχρι 30-04-20 η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν έχει εκλείψει καμία προϋπόθεση από τις προβλεπόμενες για την έγκριση άσκησης των επαγγελμάτων αυτών καθώς και τυχόν ανανεώσεων αδειών άσκησης επαγγελμάτων που απαιτείται να διεκπεραιωθούν μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνεται η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών μέχρι 01-06-20. ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ κάθε είδους προγραμματισμένες εξετάσεις που διέπονται από νομοθετικές διατάξεις αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η ανανέωση όλων των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας από 14-03-20 έως και 30-04-20. Άδειες που λήγουν εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος καθώς και άδειες με ημερομηνία λήξεως έως και 31-05-20 παραμένουν σε ισχύ και θα ανανεώνονται από 01-05-20 έως και 31-07-20. Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης ΛΣ ΨΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης
Πηγή : Style 100Fm