Από το γραφείο δημάρχου του Δήμου Σητείας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για άνοιγμα των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ακόμη και στις περιοχές που βρίσκονται σε καθολικά περιοριστικά μέτρα, η οποία υπερισχύει της υπ’ αριθ. 12/7-1-2021 απόφασης του Δημάρχου, ενημερώνουμε ότι τα σχολεία του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κατ’ ανάγκη είμαστε υποχρεωμένοι να πειθαρχήσουμε με την κυβερνητική απόφαση, παρότι δεν συμφωνούμε με αυτήν. Εξάλλου η ευθύνη διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης και των επιβαλλόμενων μέτρων βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση και τις συναρμόδιες υπηρεσίες”.