Πριν από αρκετά χρόνια, ο Μπλέ Κάδος έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας και η ιδέα της ανακύκλωσης μπήκε πιο ενεργά στη ζωή μας. Πλέον δεν μιλάμε απλά για μια τάση ή για μια μόδα, αλλά για μια υποχρέωση απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που ο ΟΟΣΑ έχει χτυπήσει «καμπανάκι» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελλάδας, με τη χώρα μας να έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει κυρίως σε ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης, σπατάλης νερού, αντιμετώπισης των αέριων ρύπων αλλά και της θωράκισης από την κλιματική αλλαγή.

Τα περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα είναι ακόμη μεγάλα, αλλά η αρχή έχει ήδη γίνει και ο Μπλε Κάδος αποτελεί πλέον αναγνωρίσιμο στοιχείο του αστικού αλλά και εξωαστικού τοπίου, έχοντας κερδίσει την αποδοχή των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων, ως ο αποτελεσματικός τρόπος ανακύκλωσης συσκευασιών. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη από την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πλευρά της. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των αποβλήτων διότι επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και διασφαλίζει κοινωνική ισότητα και θέσεις εργασίας.

Η**Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης** αποτελεί τον σημαντικότερο Φορέα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας στη χώρα μας. Στην Ελλάδα υπάρχουν τοποθετημένοι περίπου 166.200 Μπλε Κάδοι, σε συνεργασία πάντα με τους Δήμους

Το πλαίσιο συνεργασίας ΟΤΑ και ΕΕΑΑ περιλαμβάνει δύο εναλλακτικούς τρόπους:

Α’ τρόπος

Εξοπλισμός Συλλογής

Η ΕΕΑΑ παρέχει στους Δήμους τους κάδους ανακύκλωσης καθώς και τα οχήματα συλλογής και εξασφαλίζει την υποδομή διαλογής (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών).

Διαλογή - Ενημέρωση

Παράλληλα η ΕΕΑΑ καλύπτει τις δαπάνες επένδυσης (όπου απαιτείται) και λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) καθώς και την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών σε συνεργασία με τους ΟΤΑ.

Συλλογή, μεταφορά, παραλαβή και διαχείριση υπολείμματος

Οι ΟΤΑ με δική τους ευθύνη πραγματοποιούν τη συλλογή και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στα ΚΔΑΥ, καθώς και την παραλαβή και διαχείριση του υπολείμματος διαλογής που τους αναλογεί.

Β’ τρόπος

Οι ΟΤΑ σχεδιάζουν, οργανώνουν και λειτουργούν με δική τους ευθύνη τα έργα ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών συσκευασίας. Σε αυτή την περίπτωση, το Σύστημα καλύπτει τις δαπάνες εξοπλισμού συλλογής, ενώ η οικονομική ενίσχυση που παρέχει στον ΟΤΑ είναι ανάλογη με τις πιστοποιημένες ποσότητες των ανακτώμενων υλικών που παραδίδονται προς αξιοποίηση σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η συμβολή των επιχειρήσεων

Καθοριστικό ρόλο έχουν -εκτός από τους Δήμους- και οι επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένες με την ΕΕΑΑ. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη συμβληθεί με την ΕΕΑΑ καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της νομικής και οικονομικής υποχρέωσης για την ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα και οι πόροι του Συστήματος προέρχονται αποκλειστικά από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Το μέσο ετήσιο έσοδο από κάθε νέα σύμβαση ανήλθε στα 500€ για το 2019 ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 το σύνολο των επιχειρήσεων που είχαν υπογράψει Σύμβαση Συνεργασίας με το Σύστημα ήταν 2.586.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΑΑ οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις διέθεσαν το 2019 403.000 τόνους υλικών συσκευασίας στην αγορά, ενώ περίπου το 60% των εισφορών προέρχεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων και ποτών.