Συμπληρωματικά στοιχεία σε συνέχεια του δημοσιεύματος του ethnos.gr για την προμήθεια-μαμούθ σε εξοπλισμό ανακύκλωσης, στέλνει ο αρμόδιος για τα απορρίμματα της Αττικής σύνδεσμος ΕΔΣΝΑ.

Σε μια ανακοίνωση, την οποία ο ίδιος τιτλοφορεί ως «Απάντηση στο δημοσίευμα της ιστοσελίδας Εθνος», αν και δεν απαντά σε κάτι, αναφέρει:

  1. Ο προκηρυχθείς διαγωνισμός αποτελεί μέρος του συνολικού προγράμματος της νέας διοίκησης του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής - που έχει ανακηρύξει το 2020 ως έτος αφιερωμένο στην ανακύκλωση -, με στόχο η ανακύκλωση να μπει στην καθημερινότητα των πολιτών, να παύσει η εξάρτηση της Αττικής από χώρους υγειονομικής ταφής, να αυξηθούν τα ποσοστά της ανακύκλωσης της Αττικής που βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
  2. Μεγάλο βάρος της προσπάθειας σηκώνουν αδιαμφισβήτητα οι δήμοι που είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν προγράμματα διαλογής στην πηγή, σύμφωνα με τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης, τους οποίους ο ΕΔΣΝΑ και η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγμή στηρίζουν με κάθε μέσο και πρόσφορο τρόπο
  3. Υπενθυμίζεται ότι ήδη ο ΕΔΣΝΑ έχει προμηθευτεί και θα παραδώσει σε δήμους της Αττικής (μεταξύ αυτών Αθήνα, Πειραιά, Περιστέρι κά) 9.000 καφέ κάδους και 80 απορριμματοφόρα για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, ενώ συνήψε σύμβαση για την προμήθεια 60 κινητών πράσινων σημείων, που θα διατεθούν στους δήμους.
  4. Επίσης η Περιφέρεια ήδη δια της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής έχει διαθέσει ειδικό κονδύλι (ΕΣΠΑ) προς τους Δήμους της Αττικής για την επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης
  5. Για όλες τις δράσεις, δηλαδή, τόσο γι’ αυτές που υλοποιούνται από ίδιους πόρους όσο και γι’ αυτές που πρόκειται να υλοποιηθούν, ο ΕΔΣΝΑ τελεί σε εξέλιξη διαδικασίες (sic) για να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ) ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή επιβάρυνση των δήμων και των δημοτών.
  6. Ο επικείμενος διαγωνισμός, για τη χρηματοδότηση του οποίου ομοίως είναι σε εξέλιξη διαδικασίες ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για όλους τους δήμους της Αττικής σε βάθος τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανανέωσης της προμήθειας για ακόμη τέσσερα χρόνια. Διενεργείται με την ευέλικτη μέθοδο της Συμφωνίας Πλαισίου που σημαίνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωράει σε προμήθεια του εξοπλισμού σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες της, ήτοι ανάλογα με τις ανάγκες των δήμων.

Επισημαίνεται ότι για την χάραξη κοινής στρατηγικής στο ζήτημα της ανακύκλωσης ήδη έχουν διεξαχθεί μια σειρά συναντήσεων, ημερίδων, συσκέψεων ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ, την Περιφέρεια και τους Δήμους προκειμένου να αναπτυχθεί μια νέα κουλτούρα και νοοτροπία στη διαχείριση των απορριμμάτων πιο ορθολογική, πιο φιλική στο περιβάλλον και με όρους βιώσιμης ανάπτυξης».

Το ethnos.gr δημοσιεύει την ανακοίνωση που έλαβε από το Γραφείο του Προέδρου ΕΔΣΝΑ, Βασίλη Κόκκαλη, αν και μάλλον γεννά παρά απαντά σε ερωτήματα. Για παράδειγμα, αφού δεν έχει εξασφαλιστεί, όπως αναφέρει, πηγή χρηματοδότησης για μια προμήθεια που μπορεί να ξεπεράσει τα 220 εκατομμύρια ευρώ, πώς προκηρύσσει διαγωνισμό με συγκεκριμένους όρους που μπορεί να μην συμφωνούν με τους όρους του ΕΣΠΑ ή άλλου ταμείου; Και επίσης, είναι «προκηρυχθείς διαγωνισμός», όπως αναφέρει στο σημείο 1 ή «επικείμενος» όπως λέει στο σημείο 6;