“Αναμένω την κρίση της Δικαιοσύνης”… η αντίδραση για τις εξελίξεις με την “Αγ. Σκέπη”