Από 1/1/2020 θα ενεργοποιηθεί το νέο σύστημα ελεύθερης επιλογής εισφορών ύψους 210 – 566 ευρώ

Οι προτελευταίες εισφορές με βάση του εισόδημα αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Πρόκειται για την πληρωμή των εισφορών του Νοεμβρίου που πρέπει να πληρωθούν έως την Τρίτη 31.12.2019.

Οι τελευταίες εισφορές με βάση το εισόδημα θα αναρτηθούν στις 20 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί από 1/1/2020 το νέο σύστημα ελεύθερης επιλογής εισφορών ύψους 210 – 566 ευρώ. Δεν θα ανατρέχει δηλαδή αναδρομικά στις 4 Οκτωβρίου το νέο σύστημα, αλλά θα ισχύσει από 1/1/2020.

Αυτό σημαίνει πως για το 2019 οι εισφορές που θα βεβαιωθούν μετά τον ετήσιο συμψηφισμό θα «ακολουθούν» τον ασφαλισμένο.