Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες,
με αφορμή τον ορισμό των αντιδημάρχων ανά τομέα ανάληψης καθηκόντων, κρίνουμε αναγκαίο να σας παρουσιάσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει ως νέα δημοτική αρχή.

Στον ευαίσθητο τομέα του Περιβάλλοντος η συμμετοχή σας είναι ο βασικός πυλώνας για την επίτευξη όσων οραματιζόμαστε, για έναν Δήμο αισθητικά αναβαθμισμένο και ποιοτικά πιο φιλόξενο για τις επόμενες γενιές.
Η Καθαριότητα της πόλης και των χωρίων μας, δεν είναι μονάχα θέμα υπηρεσιακό μα πρωτίστως θέμα Πολιτισμού και Αρχοντιάς.
Η ανάδειξη του τόπου μας και η μοναδικότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος εξαρτάται και από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα μας.
Ως νέα δημοτική αρχή στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση και στην ενημέρωση τόσο των φορέων όσο και των δημοτών για μια πιο άμεση εφαρμογή δυναμικών πρακτικών σε σχέση με θέματα όπως:

Ωστόσο είναι βέβαιο πως όλα τα παραπάνω θέματα για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να βελτιώσουν την καθημερινότητα μας, απαιτείται όλοι να ανταποκριθούμε στο μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί.
Ως νέα Δημοτική Αρχή δεσμευόμαστε να προσπαθήσουμε,

«Μαζί με τον Πολίτη, για το καλό του Τόπου μας».

Δήμαρχος Σητείας
Γιώργος Ζερβάκης

Πηγή : Style 100Fm