“Αντίο” και για τον δεύτερο γιατρό του ιατρείου στις Καλύβες;