Απάντηση σε Συνάντηση με Σύμβουλο που άργησε 14 χρόνια!!