Απάντηση σε διαμαρτυρία Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Χωραφακίων.

O προϊστάμενος της Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Στέλιος Ζερβάκης απαντά στους γονείς μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου που παραπονιούνται για την κατανομή των μαθητών του Δημοτικού σχολείου Χωραφακίων στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση του κ. Ζερβάκη αναφέρει:

Αγαπητοί γονείς,

Απαντώντας στην διαμαρτυρία που μου αποστείλατε και αφορά στην κατανομή των μαθητών του Δημοτικού σχολείου Χωραφακίων στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων, οφείλω να σας ενημερώσω σημειώνοντας τα παρακάτω:

Η διαμαρτυρία σας αυτή είναι καθόλα δικαιολογημένη. Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα η φοίτηση των μαθητών από βαθμίδα σε βαθμίδα θα πρέπει να εντάσσεται στο εγγύτερο Γυμνάσιο από το Δημοτικό σχολείο αποφοίτησης και σύμφωνα με την διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των γονέων. Επομένως, η μετακίνηση των μαθητών του Δημοτικού σχολείου Χωραφακίων στο κέντρο της πόλης των Χανίων, και δη στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων, παρά το ότι είναι όμορο αφού ανήκουν στον ίδιο Δήμο και στην ίδια διοικητική περιφέρεια, δείχνει μη συμβατό και ως εκ τούτου οι διαμαρτυρίες σας κρίνονται απόλυτα δικαιολογημένες.

Έχοντας την ευθύνη της συνολικής κατανομής των μαθητών από τα Δημοτικά στα Γυμνάσια, εγώ και οι συνεργάτες μου συνεκτιμούμε κάθε χρόνο τα αριθμητικά δεδομένα των αποφοίτων μαθητών των Δημοτικών σχολείων σε άμεση συνάρτηση με τα κτιριακά δεδομένα των Γυμνασίων υποδοχής των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄ Τάξη. Από το 2016 και μετά, διαβλέποντας το μείζον πρόβλημα της αυξανόμενης ροής αποφοίτων μαθητών των Δημοτικών της περιοχής του Ακρωτηρίου και με δεδομένο το γεγονός ότι το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών δεν μπορούσε να υποστηρίξει στο σύνολο τους όλους τους αποφοιτήσαντες μαθητές αυτών των Δημοτικών, κατόπιν πρότασής μου διαφοροποιήθηκε η κατανομή των μαθητών των Δημοτικών σχολείων Στερνών, Αρωνίου και Παζινού, με αποτέλεσμα, παρά τις όποιες αντιδράσεις, να φοιτήσουν στο αμέσως εγγύτερο του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών Γυμνάσιο, στο 7ο Γυμνάσιο Χανίων. Από τότε και έως σήμερα η φοίτηση και μετακίνηση των μαθητών αυτών εξελίσσεται ομαλά. Η πρόταση μου αυτή έτυχε της αποδοχής ως προσωρινή λύση, έως ότου οι αρμόδιοι φορείς φροντίσουν για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Ακρωτηρίου, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα οριστικά.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων από την πλευρά της έχει οριστικοποιήσει όλη τη διοικητική διαδικασία που προβλέπεται για την άδεια ίδρυσης μιας σχολικής μονάδας.

Από το 2016 έως και το τρέχον σχολικό έτος το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών υποδεχόταν στην Α΄ Τάξη τα πολυπληθή 1ο και 2ο Δημοτικά σχολεία Κουνουπιδιανών, καθώς και το Δημοτικό σχολείο Χωραφακίων. Στην αποτύπωση του φετινού μαθητικού δυναμικού όμως, σε ότι αφορά τους αποφοίτους των Δημοτικών σχολείων και σε συνδυασμό με τους αποφοίτους των Γυμνασίων μας, διαπιστώσαμε τα εξής: Από το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών κατά το τρέχον σχολικό έτος αποφοιτούν 92 μαθητές κατανεμημένοι σε 4 τμήματα, ενώ μόνο από τα δύο Δημοτικά Σχολεία των Κουνουπιδιανών (1ο και 2ο) εγγύτερα στο Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών εισέρχονται 123 μαθητές, δηλαδή 5 τμήματα στην Α΄ Τάξη έναντι των τεσσάρων που αποφοιτούν.

Όλοι γνωρίζουμε τις κτιριακές δυνατότητες του συγκεκριμένου σχολείου, τη στενότητα των αιθουσών και φυσικά τις προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιεί για την διδασκαλία. Όσον αφορά στο αμέσως εγγύτερο γυμνάσιο, το 7ο Γυμνάσιο Χανίων, διαπιστώσαμε κατ΄ αντιστοιχία των παραπάνω να αποφοιτούν 125 μαθητές και να εισέρχονται 138! Στο δε αμέσως επόμενο 6ο Γυμνάσιο Χανίων, έχουμε 137 απόφοιτους και 158 νεοεισερχόμενους μαθητές. Παρόμοια δεδομένα παρατηρούνται στο Γυμνάσιο Σούδας, καθώς και στο 2ο Γυμνάσιο Χανίων στην οδό Κοραή και στο 3ο και 4ο Γυμνάσιο της περιοχής του Κουμπέ.

Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα του αυξημένου αριθμού μαθητικού δυναμικού προς τα Γυμνάσια σε επίπεδο Δήμου Χανίων είναι καθολικό και περισσότερο οξυμένο ως προς την αυξανόμενη ροή του μαθητικού δυναμικού στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Επομένως το μοναδικό Γυμνάσιο που θα μπορούσε εν δυνάμει να υποδεχτεί τους μαθητές του σχολείου σας είναι το 1ο Γυμνάσιο Χανίων. Να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο ότι είτε με τους μαθητές του σχολείου σας είτε όχι στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων έχουν κατανεμηθεί μαθητές για δημιουργία τριών τμημάτων στην Α΄ Τάξη.

Τούτων δοθέντων και με βάση το σκεπτικό της διαμαρτυρίας σας, καθώς και με την εκπεφρασμένη πρόθεση σας να δοθεί λύση στο ζήτημα, είμαι στη διάθεση σας να συζητήσουμε, υποβάλλοντας τις απόψεις και θέσεις σας, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται σε βιώσιμες και επιχειρηματολογημένες εναλλακτικές προτάσεις, προκειμένου να συμφωνήσουμε από κοινού οτιδήποτε είναι ευδόκιμο για την πρόοδο και ασφάλεια των παιδιών σας.

Επειδή αναφέρθηκα σε αριθμητικά δεδομένα, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής: Οι αριθμοί μπορεί να λένε πάντα την αλήθεια, αλλά στην περίπτωση αυτή οι αριθμοί αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο και πρόκειται για τα παιδιά σας και για τους αυριανούς δικούς μας μαθητές. Εγώ και οι συνεργάτες μου, έχοντας την ευθύνη τηςμαθησιακής τους πορείας, βαδίζουμε πάντα με γνώμονα την φοίτησή τους σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, προκειμένου να επιτυγχάνεται στην καθημερινότητα τους η πρόοδος τους σε κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας, εν αντιθέσει με διδασκαλία σε προκατασκευασμένες αίθουσες και αυξημένο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν καν.

Συμπληρωματικά αναφέρω ότι την 10-3-2017 σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Χανίων με θέμα την κατανομή του μαθητικού δυναμικού, αποδελτιώνοντας τα δεδομένα που είχα τότε στη διάθεση μου από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Χανίων και αφορούσε την αυξανόμενη ροή του μαθητικού δυναμικού στην περιοχή του Ακρωτηρίου, έκρουσα τον κώδωνα του κινδύνου για όλα όσα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μάλλον. Δηλαδή σήμερα. Δυστυχώς η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη και συνοδεύεται από την δυσκολία της κατανομής του μαθητικού δυναμικού με αποτέλεσμα την δίκαιη διαμαρτυρία σας.

Σε καμία περίπτωση ούτε εγώ αλλά ούτε και οι συνεργάτες μου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, δεν θα χρεωθούμε την διαχρονική ολιγωρία της πολιτείας για το αυτονόητο της ανέγερσης νέου σύγχρονου διδακτηρίου στη περιοχή του Ακρωτηρίου.

Στη διάθεση σας για οτιδήποτε περαιτέρω!