ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ VIDEO ΙΣΤΟΡΙΑ

Από την Πεντέλη στην Ακρόπολη. Η αρχαία οδό της «λιθαγωγίας»


Η αρχαία οδό της «λιθαγωγίας» το δρόμο που οδηγούσε από τα λατομεία μαρμάρου της Πεντέλης στην Αθήνα έφεραν στο φως στο Χαλάνδρι οι αρχαιολόγοι της Β’ Εφορείας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων το 2009.

Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως σημαντική οδό καθώς μέσω αυτής μεταφερόταν τους από το πεντελικό όρος το μάρμαρο με το οποίο χτίστηκαν τα μνημεία της Ακρόπολης.

Τρία οδοστρώματα υπολογίζεται πως είχε η αρχαία οδός, αλλά μέχρι στιγμής έχει ερευνηθεί μόνο το ανώτερο στρώμα. Αυτό φέρει τις αρματροχιές δηλαδή δύο αύλακες για τους τροχούς των οχημάτων.

Το μήκος του δρόμου που ανακαλύφθηκε είναι 19,7 μέτρα ενώ το πλάτος του 3,30 μέτρα. Η εσωτερική του πλευρά αποτελείται από ακατέργαστους κροκαλοπαγείς λίθους, ενώ εξωτερική του πλευρά από ποταμίσια χαλίκια. Η οδός της «λιθαγωγίας» ήταν περίπου 17.400 μέτρα.

«Η οδός της μεταφοράς ή λιθαγωγίας άρχιζε από το κάτω πέρας της οδού της “καταγωγής”, ακολουθούσε τη δεξιά πλευρά της ρεματιάς του Χαλανδρίου επί μήκους τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων,κατόπιν την αριστερή επί μήκους άλλων τεσσάρων,στη συνέχεια πλησίαζε τη διαδρομή της οδού Κηφισίας με μέρος της οποίας συνέπιπτε και μέσω του σημερινού Εθνικού Κήπου και της νοτίας κλιτύος της Ακροπόλεως κατέληγε αμέσως μετά από τον Ιερόν της Νύμφης σε υψόμετρο 96 μέτρων,όπου ήταν και η διασταύρωσή της με μία άλλη οδό, η οποία (κατά μήκος της δυτικής πλευράς του Ηρωδείου) οδηγούσε προς την Ακρόπολη»
αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του ο κ. Κορρές.Dionyssomarble S.A.


Σχετική βιβλιογραφία : Μανόλης Κορρές στο βιβλίο του «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα»Πληροφορίες αντλήθηκαν από την πηγή


elhalflashbacks