Αναστέλλεται η λειτουργία με φυσική παρουσία των Δημοτών, όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, για το διάστημα από 19/3/2020 έως 31/3/2020.

Για όλο το παραπάνω διάστημα, καθορίζουμε τις παρακάτω υπηρεσίες που θα παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, η οποία θα πραγματοποιείται, ανάλογα με την υπηρεσία και το αντικείμενό της, είτε με την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε με διαφορετικό ωράριο με παρέκκλιση έως και 50 % του κανονικού και συμπληρωματικά με την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας όπου είναι εφικτό, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους:

Δ/ΝΣΕΙΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕ ΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ

ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Τηλέφωνα

επικοινωνίας

και email:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ

1 υπάλληλος ανάλογα με τους διαθέσιμους ανά υπηρεσία με απόφαση του Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών

2843340501

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

1 υπάλληλος του Τμήματος υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

2843340540, 507

info@sitia.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Προϊστάμενος (ή ο Αναπληρωτής του).

2843340546, 543

oikonomakis@sitia.gr

papamikrou@sitia.gr

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

2

1

2843340514, 525

vardaki@sitia.gr

fotinaki@sitia.gr

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

3

2 (Ο ένας για το γραφείο Δημάρχου)

2843340545, 555, 542.

amalia@sitia.gr

vlahaki@sitia.gr

fountoulakis@sitia.gr

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Διοικητικοί Γενικά: 2

Καθαρίστρια & σχολικές: 12

Πρωτόκολλο: 1

Καθαρίστρια & σχολικές: 6

2843340543, 541.

papamikrou@sitia.gr

zoumakis@sitia.g

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου

4

4 (εξυπηρέτηση μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης)

2843340708, 700 (Σητεία),

802 (Ίτανος), 002 (Λεύκη), 2843051105 (Ανάληψη).

arxontia@sitia.gr

itanos@sitia.gr

chrisoulaki@sitia.gr

petrakis@sitia.gr

Τμήμα ΚΕΠ

3

2

2843340700-706

gianna@sitia.gr

matthaios.achladianakis.na @kep.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Προϊστάμενος (ή ο Αναπληρωτής του).

2843340519, 2843340530

daskalaki@sitia.gr

kafesakis@sitia.gr

Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

6

Ταμείο: 1

Έσοδα: 1

ΤΑΠ κλπ: 1

2843340531, 534

2843340528

2843340522, 532

nikakis@sitia.gr

papadaki@sitia.gr

merabel@sitia.gr

zaxarenia@sitia.gr

Τμήμα Προμηθειών

3

2

2843340518,570, 569

xiradaki@sitia.gr

apidgiannis@sitia.gr

fotinakistella@sitia.gr

Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας

5

2

2843340527, 513, 515, 530 markaki@sitia.gr

fountoradakis@sitia.gr

papadakis@sitia.gr

kourtzi@sitia.gr

Τμήμα Προϋπολογισμού.

1

1 (φυσική παρουσία κάθε 2 μέρες και όποτε απαιτηθεί)

2843340573 nikiforakis@sitia.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μηχανικοί: 4 + 1 προσωπικό ασφαλείας.

Διοικητικός 1

Μηχανικοί: 2, (επίσης ένας εκ των 5 πρέπει να οριστεί ως προσωπικό ασφαλείας για όλο το διάστημα)

Διοικητικός: 1 (κάθε 2 μέρες)

2843341241, 41243,41207, 41244, 41204

tsouknakis@sitia.gr

latzanaki@sitia.gr

tiniakos@sitia.gr

gogo@sitia.gr

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών ‘Εργων

Ηλεκτρολόγοι: 4

Ηλεκτρολόγοι: 2

ilektrologoi@sitia.gr

tiniakos@sitia.gr

foukaraki@sitia.gr

2843027168

2843341207, 41245

Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων

5

Χειριστές μηχ. Έργου: 1

Οδηγοί: 1

Τεχνίτες: 1, σε έκτακτες περιπτώσεις.

2843341243

2843341244

latzanaki@sitia.gr

gogo@sitia.gr

Τμήμα Άρδευσης

1

4

Ο Προϊστάμενος (ή Αναπληρωτής)

Εργατοτεχνικό προσωπικό: 2

2843341201

sabidakis@sitia.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο Προϊστάμενος (ή ο Αντικαταστάτης του)

2843341223

psilinakis@sitia.gr

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Προϊστάμενος

1

2843341223

psilinakis@sitia.gr

Τμήμα καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Προϊστάμενος κ Αναπληρωτής 2

Μηχανοτεχνίτες: 3

Χειριστές: 2

Προϊστάμενος: 1

Μηχανοτεχνίτες: 2

Χειριστές: 1

2843023037

2843020837

xatzakism@sitia.gr

mixanostasio@sitia.gr

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

4

Εργάτες πρασίνου: 2

2843340553

vitsentzakis@sitia.gr

ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

2

1

2843341220, 41224,41227

lantzanakis@sitia.gr

pasxalaki@sitia.gr

olgak@sitia.gr

ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

1 (φυσική παρουσία)

2843340505

leandros@sitia.gr

ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1

1 (φυσική παρουσία κάθε 2 μέρες, ή όποτε απαιτηθεί)

2843340523 ή τηλεφωνικό κέντρο

meramveliotakis@sitia.gr

ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προϊστάμενος: 1

Διοικητικοί – βοηθητικοί: 2

Κέντρο Κοινότητας &

Κοινωνικό Παντοπωλείο: 2

1 στο Τμήμα,

1 στο τηλεφων. Κέντρο.

Προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση από υπηρεσίες του ΔΟΚΑΣ

1

2843024263

kolidakia@sitia.gr

2843028013

kinonikopantopolio@sitia.gr

damaskoua@sitia.gr

Τα ανωτέρω έκτακτα µέτρα θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νεώτερης απόφασης που θα αναστέλλει την ισχύ της παρούσας και θα επανεκτιµηθούν και ενδεχοµένως θα παραταθούν ή θα τροποποιηθούν, ανάλογα µε την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Ζερβάκης Γεώργιος