Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ο Πρόεδρος του ΟΑΣ κ. Γεώργιος Ζερβάκης παρουσίασε τον απολογισμό δράσης κατά το 2019 και τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης για το έτος 2021. Ο Ο.Α.Σ. και κατά το έτος 2019 πραγματοποίησε σημαντικό έργο και για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά απέδωσε και οικονομικά κέρδη.

Ο ΟΑΣ κατά το έτος 2019:

Στο πλαίσιο των δράσεων του αυτών προχώρησε σε ανακαίνιση δύο θαλάμων του Νοσοκομείου Σητείας.

Πρόταση στο πρόγραμμα LEADER του Νομού Λασιθίου με τίτλο: «Σητεία, πόλη του ελαιολάδου: Φύση, Πολιτισμός, Άνθρωπος» η οποία και εγκρίθηκε. Η πρόταση περιλαμβάνει το σχεδιασμό και παραγωγή υλικού ενημέρωσης-πληροφόρησης και δράσεις ευαισθητοποίησης και ανάδειξης της Σητείας ως πόλης του ελαιολάδου.

Συμμετείχε σαν εταίρος στη υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων, για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα», στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Εκτός του ΟΑΣ στη πρόταση συμμετέχουν ο Δήμος Σητείας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Αναπτυξιακή Τροόδους και το Υπουργείο παιδείας της Κύπρου.

Η πρόταση είναι υπό αξιολόγηση.

Συμμετείχε σαν εταίρος στην υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δίκτυο υποστήριξης τουρισμού υπαίθρου».

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» και εγκρίθηκε, αφορά δε τη δημιουργία ενός Δικτύου Υποστήριξης Τουρισμού Υπαίθρου, μεταξύ Ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων, Φορέων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπέβαλλε πρόταση στο μέτρο: «Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2019», του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019».

Η πρόταση του ΟΑΣ με τίτλο: Ανάδειξη φυσικών οικοτόπων του γεωπάρκου Σητείας, εγκρίθηκε και αφορά τη διοργάνωση τριήμερου συνεδρίου και την επίσκεψη σε Ευρωπαικό Φόρουμ για την ανταλλαγή καλών πρακτικών διαχείρισης και προβολής των γεωπάρκων.

Ο ΟΑΣ ανέθεσε και εκπόνησε όλες τις μελέτες για την υλοποίηση του έργου Αστεροσχολείο-Πλανητάριο στον οικισμό Συκιά του Δήμου Σητείας, τη γεωτεχνική μελέτη, τη μελέτη για την έκδοση της άδειας δόμησης, τη μελέτη εφαρμογής και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Στήριξε οικονομικά τη συμμετοχή του Δήμου Σητείας και των φορέων τουρισμού της περιοχής για τη συμμετοχή τους στις παρακάτω εκθέσεις:

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Όσλο της Νορβηγίας, από 11-13 Ιανουαρίου 2019.

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού FERRIE FOR ALLE που πραγματοποιήθηκε στο Χέρνιγκ της Δανίας από 22-24 Φεβρουαρίου 2019.

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB του Βερολίνου από 6-10 Μαρτίου 2019.

Στο Greek Alternative Tourism Workshop in Warsaw που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις 29 Οκτωβρίου 2019.

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από 4-6 Νοεμβρίου 2019.

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού FERRIE FOR ALLE που πραγματοποιήθηκε στο Χέρνιγκ της Δανίας από 21-23 Φεβρουαρίου 2020.

Συνέταξε την έκθεση διαχείρισης και λειτουργίας του Γεωπάρκου Σητείας, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα και ο τρόπος αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του, με στόχο από το επόμενο έτος το γεωπάρκο να αποδίδει έσοδα και να υπάρχει η δυνατότητα συντήρησης και αξιοποίησης των δομών του.

Διαφημιστική καταχώριση του Γεωπάρκου Σητείας στη έντυπη, ηλεκτρονική και ψηφιακή έκδοση του περιοδικού για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. (alternativegreece.gr)

Κάλυψε τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των αξιολογητών του γεωπάρκου Σητείας το καλοκαίρι του 2019.

Κάλυψε τη δαπάνη για τη συμμετοχή του γεωπάρκου Σητείας στην 44η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού δικτύου Γεωπάρκων και στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωπάρκων, το Σεπτέμβριο του 2019.

«Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και η σημασία της ανάδειξης της με βάση τη διεθνή σύμβαση (ΟΥΝΕΣΚΟ) για τη προστασία της», το Μάρτιο του 2019.

«Τεχνητή νοημοσύνη και παιχνίδια», τον Απρίλιο του 2019.

Στο 7ο Μεσογειακό Ραδιοφωνικό Φεστιβάλ Σητείας, τον Ιούλιο του 2019.

Στο 3ο Sitia Geopark Road Race (γύρος της Σητείας), το Δεκέμβριο του 2019.

Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Κορνάρεια 2020».

Βασικές γραμμές δράσης και προτεραιότητας του ΟΑΣ παραμένουν η στήριξη της Αυτοδιοίκησης, των φορέων και των επαγγελματιών του τόπου και η προώθηση της Ανάπτυξης και των προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του προτύπου της ολοκληρωμένης και ισόρροπης ανάπτυξης και των αρχών της συναίνεσης, της διαφάνειας, του κοινωνικού διαλόγου, της συνεργασίας και της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας.

Ο απολογισμός και οι προτάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις, μετά από ερωτήσεις και εποικοδομητικό διάλογο, εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Γ.Σ..

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣ κ. Ζερβάκης, ευχαρίστησε τις προηγούμενες διοικήσεις που διαχειρίστηκαν τα θέματα του ΟΑΣ καθώς και τους μετόχους, τα μέλη του Δ.Σ., και το προσωπικό του ΟΑΣ για την άριστη συνεργασία.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ