Αυστηρότατα είναι τα διοικητικά πρόστιμα, που προβλέπονται για τους φορείς εκείνους που παραβιάζουν τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Παρ’ όλα αυτά, λιγότερο από 1 στα 10, δημόσια νοσοκομεία έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του.

Από επίσημα στοιχεία προκύπτει, πιο συγκεκριμένα, ότι μόλις 13 δημόσια νοσοκομεία – δηλαδή λιγότερο από 10% – έχουν ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή DPO, όπως ονομάζεται.

Μία υποχρέωση που προβλέπεται ρητά σε εγκύκλιο που είχε αποστείλει το Υπουργείο Υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, για τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό.

Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης για ορισμό DPO επισύρει την επιβολή αυστηρότατων διοικητικών προστίμων. Όπως φαίνεται, όμως, η αρμόδια Αρχή αρκείται μόνο σε επισημάνσεις προς τους δημόσιους φορείς που αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε εθνικές διατάξεις.

Πηγή: onetv.gr