Αυστραλία: Σύμφωνα με το Γραφείο του Αυστραλιανού Επιτρόπου Πληροφοριών (OAIC), ​​οι εξουσίες που έχουν δοθεί σε δύο αρχές επιβολής του νόμου με τρία νέα εντάλματα, είναι «ευρείας κλίμακας και έχουν καταναγκαστικής φύση».

Αυστραλία

Το νέο νομοσχέδιο περί επιτήρησης του 2020, εάν εγκριθεί, θα παραδώσει στην Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (AFP) και στην Αυστραλιανή Επιτροπή Ποινικών Πληροφοριών (ACIC) τρία νέα εντάλματα για την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εγκλήματος.

Το πρώτο από τα εντάλματα είναι για τη διαταραχή δεδομένων, η οποία σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του νομοσχεδίου, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει τη “συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας από τους συμμετέχοντες και να είναι η ασφαλέστερη και πιο πρόσφορη επιλογή όταν αυτοί οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε άγνωστες τοποθεσίες ή ενεργούν υπό ανώνυμες ή ψευδείς ταυτότητες “.

Το δεύτερο είναι ένα ένταλμα δραστηριότητας δικτύου που θα επιτρέπει στα AFP και ACIC να συλλέγουν πληροφορίες από συσκευές που χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που υπόκεινται στο ένταλμα.

Το τελευταίο ένταλμα αφορά την ανάληψη λογαριασμού και θα επιτρέπει στις εταιρείες να αναλάβουν τον έλεγχο ενός λογαριασμού, ενώ θα μπορούν να κλειδώσουν ένα άτομο έξω από τον λογαριασμό του.

“Η OAIC αναγνωρίζει τη σημασία των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών επιβολής του νόμου να ανταποκρίνονται σε σοβαρά εγκλήματα του κυβερνοχώρου. Ωστόσο, οι προτεινόμενες εξουσίες του νομοσχεδίου είναι ευρείας εμβέλειας και καταναγκαστικής φύσης“, δήλωσε η επιτροπή.

Ανέφερε για παράδειγμα, ότι στην Αυστραλία τα εντάλματα διακοπής δεδομένων και δραστηριότητας δικτύου ενδέχεται να επιτρέπουν την είσοδο σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, την αφαίρεση υπολογιστών ή δεδομένων και την αναχαίτιση των επικοινωνιών.

Επιπλέον, δεδομένου του αντίκτυπου αυτών των εξουσιών επιβολής του νόμου στην ιδιωτική ζωή σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων και δικτύων, θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες διασφαλίσεις απορρήτου.

Σε ένα άλλο σημείο, ο επίτροπος ζήτησε την τροποποίηση του νομοσχεδίου ώστε να επιτρέπει μόνο δικαστική εποπτεία και έγκριση ενταλμάτων που εκδίδονται βάσει αυτού. Μεταξύ των συστάσεων είναι και η εντολή για την καταστροφή των πληροφοριών εντός των απορριφθέντων ενταλμάτων, καθώς και η απαίτηση των οργανισμών να εξετάσουν τη χρησιμότητα των συλλεγόμενων πληροφοριών και να λάβουν ενεργά μέτρα για την καταστροφή τους, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς των ερευνών.

secnews.gr