Αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα βήματα,

Αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο,

Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο ΔΊΚΙΟ!!!