Κάθε κατηγορία εισφορών αντιστοιχεί σε ένα θεωρητικό ύψος συντάξιμων αποδοχών που είναι καθοριστικό για να υπολογιστεί το ύψος της σύνταξης

Προσεκτικά πρέπει να σταθμίσουν οι αυτοαπασχολούμενοι το ύψος των εισφορών που θα επιλέξουν να πληρώνουν κάθε μήνα, αφού η απόφαση αυτή θα επηρεάσει και το ύψος της σύνταξης που θα λάβουν.

Με τις αλλαγές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε έξι διαφορετικές κατηγορίες εισφορών κύριας σύνταξης, που ξεκινούν από το ποσό των 155 ευρώ και φτάνουν στα 500 ευρώ μηνιαίως (το συνολικό ποσό είναι υψηλότερο, διότι προστίθενται εισφορές για τις καλύψεις υγείας, ανεργίας κ.λπ).

Το «κλειδί» της υπόθεσης είναι ότι κάθε κατηγορία εισφορών αντιστοιχεί σε ένα θεωρητικό ύψος συντάξιμων αποδοχών, το οποίο με τη σειρά του είναι καθοριστικό για να υπολογιστεί το ύψος της σύνταξης.

Το σύνολο της σύνταξης που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος προκύπτει από το άθροισμα της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης.

Η εθνική σύνταξη είναι ίδια για όλους και ανέρχεται σε 384 ευρώ για όσους έχουν πλήρη δικαιώματα και δικαιούνται να την εισπράξουν στο σύνολό της.

Η ανταποδοτική σύνταξη, όμως, υπολογίζεται με βάση ένα συντελεστή αναπλήρωσης ο οποίος εφαρμόζεται πάνω στις συντάξιμες αποδοχές. Οι τελευταίες προκύπτουν από το μέσο όρο των αποδοχών που είχε ο ασφαλισμένος από το έτος 2002 μέχρι τη στιγμή της σύνταξης.

Επομένως, καθώς το ύψος των εισφορών που θα επιλέξει κάθε ασφαλισμένος αντιστοιχεί σε διαφορετικές συντάξιμες αποδοχές, η επιλογή καθορίζει και το ύψος της σύνταξης.

Για παράδειγμα, οι εισφορές κύριας σύνταξης της πρώτης κατηγορίας των 155 ευρώ, αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 775 ευρώ, οι οποίες με τη σειρά τους «βγάζουν» ανταποδοτική σύνταξη 290 ευρώ και συνολική σύνταξη 674 ευρώ (μαζί με την εθνική των 384 ευρώ) για 35 χρόνια ασφάλισης.

Για 35 χρόνια ασφάλισης, η δεύτερη κατηγορία εισφορών που ανέρχονται σε 186 ευρώ το μήνα, αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 930 ευρώ και αντιστοιχούν σε ανταποδοτική σύνταξη 348 ευρώ και συνολική σύνταξη 732 ευρώ.

Για τα ίδια χρόνια ασφάλισης, οι εισφορές της 3η κατηγορίας, που ανέρχονται σε 236 ευρώ, αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 1.180 ευρώ και «δινουν» ανταποδοτική σύνταξη 441 ευρώ και συνολική 825 ευρώ.

Για την 35ετία, οι εισφορές της 4ης κατηγορίας (297 ευρώ) αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 1.485 ευρώ και δίνουν ανταποδοτική σύνταξη 555 ευρώ και συνολική σύνταξη 939 ευρώ.

Οι εισφορές της 5ης κατηγορίας (369 ευρώ) αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 1.845 ευρώ και βγάζουν ανταποδοτική σύνταξη 690 ευρώ και συνολική 1.074 ευρώ.

Τέλος, οι εισφορές της 6ης και ακριβότερης κατηγορίας (500 ευρώ το μήνα) δίνουν ανταποδοτική σύνταξη 935 ευρώ και συνολική σύνταξη 1.319 ευρώ, καθώς αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 1.845 ευρώ.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε σε πόση σύνταξη αναλογεί κάθε κατηγορία εισφορών, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

Υπολογίστε ΕΔΩ το ύψος της σύνταξης που σας αναλογεί