Αυτός είναι ο οδηγός που παρέσυρε την Κρητικοπούλα. Παραβατικός και ο ιδιοκτήτης του οχήματος!