Β. Διγαλάκης: “Υπερήφανος για το έργο μου αυτά τα 4 χρόνια”