ΒΙΝΝΤΕΟ | Μεγάλο έργο υποδομών για το ΕΛΚΕΘΕ ύψους 8 εκ. ευρώ