Μια εικόνα, χίλιες λέξεις - Μια ψηφίδα, περίπου δέκα εκατομμύρια Έλληνες στο παγκόσμιο μωσαϊκό της ανθρωπότητας - Μπορείτε να την εντοπίσετε;

Ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα περίπου 7,8 δισεκατομμύρια στο τέλος του έτους. Ο πληθυσμός της Ελλάδας πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια.

Οι αριθμοί καμιά φορά είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτοί ειδικά σε υπερβολικά μεγάλα μεγέθη. Χοντρικά, μπορεί κάποιος να πει ότι η ανθρωπότητα έχει πληθυσμό ίσο με περίπου 700… Ελλάδες.

Ακόμα καλύτερα γίνονται αντιληπτοί οι αριθμοί με σχήματα. Η ιστοσελίδα populationpyramid.net απεικονίζει το πληθυσμό όλων των χωρών του κόσμου αναλογικά και χρωματικά κωδικοποιημένων σε ένα απλό γράφημα που γεννά σκέψεις.

Μπορείτε να βρείτε την Ελλάδα;

Στο διάγραμμα δεσπόζουν οι πιο πολυάνθρωπες χώρες του κόσμου, η Κίνα και η Ινδία. Η Ευρώπη, με το πράσινο χρώμα εμφανίζεται δεξιά. Η Ελλάδα είναι το τετράγωνο με το μπλε βέλος. Συναφείς πληθυσμιακά χώρες, τα γειτονικά τετράγωνα με ίδιο περίπου εμβαδό είναι η Σουηδία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Σερβία και η Λευκορωσία – έκαστη με περίπου 10 εκατομμύρια πληθυσμό.

Οι παραπάνω οκτώ χώρες αθροιστικά είναι ισοδύναμες σε πληθυσμό με την Τουρκία ή με το Βιετνάμ.

Είναι σαφές πως αναλογικά με τον πληθυσμό της η Ελλάδα κάνει περισσότερο αναλογικά θόρυβο στη διεθνή ειδησεογραφία.

Οι δημογραφικές τάσεις όμως δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Η εικόνα διαχρονικά

Η ιστοσελίδα επιτρέπει το… fast forward – σε εκτιμήσεις του μελλοντικού πληθυσμού των χωρών της γης – ως το 2100, αλλά και rewind ως το 1960. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι εντυπωσιακά:

Κάντε τη δική σας διαδρομή στο διαδραστικό γραφικό και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα:

populationpyramid.net