Την απόφαση να μην ανοίξει το σχολείο στην Έμπαρο, έλαβε ο Δήμαρχος Βιάννου, Μηνάς Σταυρακάκης.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Βιάννου έχοντας υπόψη:

«1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463 / 2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την περιοχή του Δήμου Βιάννου για σήμερα Τετάρτη 08 Ιανουαρίου 2020

3. Τις έκτακτες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
4. Την διακοπή ρεύματος στην περιοχή της Εμπάρου.

Αποφασίζει:
Τη διακοπή των μαθημάτων λόγω καιρικών συνθηκών (ψύχος) του Δημοτικού Σχολείου Εμπάρου Δήμου Βιάννου, όπου εξαιτίας της διακοπής ρεύματος δεν υπάρχει θέρμανση, για σήμερα Τετάρτη 08 Ιανουαρίου 2020».