ΤοΔημοτικό Συμβούλιο Σητείας σε ειδικήμονοθεματική συνεδρίαση την 8ηΔεκεμβρίου 2021 και με αφορμή τιςσχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις παραγωγήςενέργειας από ΑΠΕ στην περιοχή του ΔήμουΣητείας, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Δεν δέχεται και δεν πρόκειται να εγκρίνεικανένα άλλο νέο έργο ΑΠΕ, εκτός από αυτάπου ήδη λειτουργούν ή πρόκειται ναχωροθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή τουΑθερινόλακου, συνεκτιμώντας και τηγνώμη των τοπικών κοινωνιών. Ευρύτερηπεριοχή του Αθερινόλακου θεωρείται ηπεριοχή που περικλείεται μεταξύ τωνδιοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Απιδίωνκαι Αγίας Τριάδας.

Εξαιρούνταιτα έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκώνπάνελ στις στέγες ιδιωτικών, δημοτικώνκαι δημόσιων κτιρίων τα οποία μαζί μετην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίωνθα μειώσουν περαιτέρω τους εκπεμπόμενουςρύπους.

Β. Δεσμεύεται ότι θα ασκήσει κάθε ένδικομέσο και θα επιδιώξει τη συνεργασία καιμε άλλους Δήμους και Φορείς της Κρήτηςπου αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα,για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Γ.Ζητά να ενισχυθεί το μοντέλο παραγωγήςενέργειας από μικρούς παραγωγούς.

Δ. Ζητά να επεκταθεί το τέλος ανταποδοτικότηταςκαι στην παραγωγή ενέργειας απόφωτοβολταϊκά πάρκα.

Ε. Να δημοσιοποιηθούν οι θέσεις του Δήμουστα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά ΜΜΕ.