“Δεν προχωράμε τις ενέργειές μας αν τηρηθούν οι δεσμεύσεις”