Ούτε την ιστορία που φέρουν τα Ενετικά Τείχη δεν σεβάστηκαν κάποιοι ασυνείδητοι.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, έγραψαν πάνω σε αυτά με μπογιές, χαλώντας την εικόνα τους.

Εκεί εξαντλείται ο πολιτισμός ορισμένων. Μπορεί και παραπέρα…