Τα μηνύματα από το συνέδριο με θέμα «Blue farming in the European Green Deal» - Οι προκλήσεις για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας

«Δεν υπάρχει πράσινη ανάπτυξη χωρίς το μπλε της θάλασσας» ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο** Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία** Virginijus Sinkevičius, στο πλαίσιο Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο *«Blue farming in the European Green Deal: το όραμα για μία βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ψαριών υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».*

Ο Επίτροπος ανέδειξε έτσι τον ρόλο της υδατοκαλλιέργειας για την επίτευξη των στόχων της «Πράσινης Συμφωνίας» της Ε.Ε.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσίευση των νέων Στρατηγικών Κατευθυντήριων γραμμών για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την περίοδο 2021 έως 2030, με τη συμμετοχή των αρμόδιων επικεφαλής για την υδατοκαλλιέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπων του κλάδου και λοιπών ενδιαφερομένων. Τα βασικά μηνύματα των επικεφαλής των τριών ευρωπαϊκών θεσμών ήταν:

Από την πλευρά της, η Lara Barazi-Γερουλάνου, ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και Μέλος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), συμμετείχε στο συνέδριο και στην παρέμβασή της έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η αειφορία και η ανταγωνιστικότητα είναι δυο έννοιες αλληλένδετες για την υδατοκαλλιέργεια.

Πρόσθεσε επίσης ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας αντανακλά τις προκλήσεις και τους στόχους του κλάδου και του δίνει μια σημαντική ευκαιρία για να γίνει πιο ανταγωνιστικός, να συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια, να συνεισφέρει στη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας και να αναδειχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς τη βιωσιμότητα του.

Σε ότι αφορά τη χώρα μας, επισήμανε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς έδωσε το θεσμικό πλαίσιο για την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την χρηματοδότησή του. Είναι πλέον ευθύνη της ελληνικής πολιτείας να αξιοποιήσει και τα δυο, έγκαιρα και αποτελεσματικά».