Δημιουργικό Φωτογραφικό Εργαστήρι για παιδιά από τον «Ορίζοντα»