Ο Δήμος Ηρακλείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19 και τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ενημερώνει τους συναλλασσόμενους οφειλέτες ότι πλέον οι πληρωμές των οφειλών προς τον Δήμο που δεν έχουν ανασταλεί, θα γίνονται αποκλειστικά μέσω internet banking (i-banking) και στα ΑΤΜ.

Για πληροφορίες που σχετίζονται με τα οφειλόμενα ποσά και τους τραπεζικούς λογαριασμούς κατάθεσης μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2813409-146-145-433-453