Ο νυν πρόεδρος, όπως και η νυν γραμματέας ανανέωσαν τη θητεία τους - Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Οι δημαιρεσίες για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Κυριακή 9 Ιανουαρίου, στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Σώματος.

«Ευχαριστώ τόσο το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και τα στελέχη του Δήμου για την αγαστή συνεργασία που υπήρξε μέχρι σήμερα. Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτούργησε με συναίνεση, ωριμότητα και συνοχή. Ενωμένοι προωθήσαμε τα μεγάλα ζητήματα που ανοίξαμε για το Μαλεβίζι, παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η πανδημία. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία το πρόσημο της λειτουργίας του Σώματος είναι θετικό για τον τόπο μας και αυτό οφείλεται σε όλους, συμπολίτευση και αντιπολίτευση» ανέφερε κατά το χαιρετισμό του στην έναρξη της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας και ευχήθηκε: «τα επόμενα δύο χρόνια να υπάρξουν ανοιχτές, δια ζώσης συνεδριάσεις χωρίς μέτρα και περιορισμούς. Καλή συνέχεια σε όλους μας».

Τα αποτελέσματα των Δημαιρεσιών

Α. Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου

Σημειώνεται ότι τόσο ο Πρόεδρος του Σώματος Σπύρος Καλλέργης, όσο και η Γραμματέας Μαρίνα Βογιατζή ανανέωσαν τη θητεία τους και επανεξελέγησαν. Στη θέση του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Αναστάσιος Λιαδάκης έπειτα από πρόταση του Σώματος, καθώς η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης που από τη νομολογία προτείνει τον Αντιπρόεδρο δήλωσε ότι δεν θέτει πρόταση από τα μέλη της για τη θέση.

Β. Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μενέλαος Μποκέας, Δήμαρχος

Μέλη (Αντιδήμαρχοι) που ορίζονται από το Δήμαρχο:

Μέλη που εκλέχθηκαν κατά τις δημαιρεσίες:

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Γ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος: Μενέλαος Μποκέας, Δήμαρχος

Μέλη (Αντιδήμαρχοι) που ορίζονται από το Δήμαρχο:

Μέλη που εκλέχθηκαν κατά τις δημαιρεσίες:

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη