Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ ΑΛΙΕΙΑΣ 2021 - 2027, οι Αναπτυξιακές Εταιρίες της Κρήτης συνεργάζονται για την υποβολή Κοινής Πρότασης.

Για την κατάρτιση της πρότασης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με σκοπό τη Δημόσια Διαβούλευση με τους κατοίκους και τους φορείς της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης.
Στη Δημόσια Διαβούλευση θα συζητηθούν:

 Η Προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης της Πρότασης.
 Το Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων (ΕΔΠ) / Εταιρική σχέση.
 Οι Ανάγκες της περιοχής και η ιεράρχηση τους.
 Η διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν Δημόσιες Διαβουλεύσεις με τους κατοίκους και τους φορείς στην
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ως ακολούθως:

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ
Ιεράπετρα Τετάρτη 4-10-2023 11:00 Κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» - Δημαρχείο
(1ος όροφος - αίθουσα συνεδριάσεων)

Αγιος Νικόλαος Πέμπτη 5-10-2023 10:00 Επιμελητήριο Λασιθίου

Σητεία Πέμπτη 5-10-2023 17:00 Ξενοδοχείο «ΙΤΑΝΟΣ»

Την ευθύνη των διαβουλεύσεων στη Π.Ε. Λασιθίου από τις συνεργαζόμενες Αναπτυξιακές Εταιρίες έχει η
Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

Πληροφορίες: Ελίνα Μικρουλέα (τηλ: 28410 91119 - e-mail: emikroulea@anlas.gr).

stigmiotypo_othonis_.png?rnd=1696244851