Μετά από αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Μέσω διαδικτύου και χωρίς την επιβολή προσθέτων επιβαρύνσεων θα γίνονται οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) Κοινών Επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Μαΐου 2020.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Ιουλίου κατόπιν αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Τονίζεται, ότι η ως άνω παράταση υποβολής Α.Π.Δ. δεν αφορά την καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας περιόδου, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι μέχρι 30/6/2020.