Η πιστοποίηση συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων οι οποίες αναλαμβάνουν έναν ευρύτερο ρόλο ευθύνης όταν τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή τους σε κοινωνικά αποδεκτές απαιτήσεις

Η πιστοποίηση αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για τις επιχειρήσεις και λειτουργεί ως ένας μοχλός για την ανάπτυξη και τη στήριξη της υγιούς και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της ανοιχτής διαδικτυακής εκδήλωσης, με τίτλο: «Πιστοποίηση για ανταγωνιστικότερες και δυναμικές επιχειρήσεις», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΒ και η HellasCert, χθες (Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020), με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος σημείωσε ότι «η πιστοποίηση συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, που είναι ένα από τα ζητούμενα για να αντιμετωπίσουμε τις αναπτυξιακές προκλήσεις της οικονομίας μας». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διάσταση ότι «οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν έναν ευρύτερο ρόλο ευθύνης όταν τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή τους σε κοινωνικά αποδεκτές απαιτήσεις αναφορικά με ζητήματα όπως το περιβάλλον, η υγεία και ασφάλεια στην εργασία και η ενεργειακή διαχείριση, αποδεικνύοντας μια δυναμική αλληλεπίδραση με την κοινωνία πέρα από τις πωλήσεις ή το κέρδος τους».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης – HellasCert, κ. Ιωάννης Καραγιάννης, αναφέρθηκε στην αξία της πιστοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία εγγυάται την ασφάλεια, προάγει την ποιότητα και ενισχύει την εμπιστοσύνη καταναλωτών, εργαζομένων και επενδυτών, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Υπογράμμισε δε την προστιθέμενη αξία που έχει η πιστοποίηση όταν είναι διαπιστευμένη, λόγω της διεθνούς αναγνώρισης των πιστοποιητικών στην περίπτωση αυτή. Με αυτόν τον τρόπο, τόνισε ο κ. Καραγιάννης, αποτελεί διαβατήριο εισόδου στις αγορές του εξωτερικού, προϋπόθεση απαραίτητη για την ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη τόσο των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και της εθνικής οικονομίας συνολικότερα.

Ο κ. Παναγιώτης Σκιαδάς, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της VIOHALCO SA, σημείωσε ότι «στη σημερινή εποχή της κρίσης λόγω του κορωνοϊού, η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και η συστηματική προσέγγιση στην προετοιμασία για την πιστοποίηση του σχετικού προτύπου (ISO 22301) συνέβαλε σημαντικά στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη μείωση του ρίσκου διαταραχής της εύρυθμης λειτουργίας μας».

Στον κοινό στόχο να φτιάξουμε το «brand name» της Ελληνικής βιομηχανίας αναφέρθηκε ο κ. Ιωάννης Τσερέπας, Διευθύνων Σύμβουλος της LARIPLAST ΑΕ. Μέσα από την εμπειρία της δικής του επιχείρησης που δεν φοβήθηκε τον παραγωγικό μετασχηματισμό, σημείωσε ότι η πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι «με γενναιότητα να αλλάξουμε τις επιχειρήσεις μας και να γίνουμε τόσο καλοί σε αυτό που κάνουμε ώστε οι άλλοι να μην έχουν την επιλογή να μας αγνοήσουν. Αφού διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, η πρόκληση είναι να αλλάξουμε τον εαυτό μας».

Τη διεθνή διάσταση μετέφερε ο κ. Ashok Ganesh, Director Market Perspectives and Innovation στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CEN-CENELEC). Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις, αλλά και εκείνες της επόμενης του κορωνοϊού ημέρας. Οι CEN-CENELEC εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους τα πρότυπα που πρέπει για να είναι ανταγωνιστικές, παρέχοντας ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα υποστηρίζουν πάντοτε μια ισχυρή ενιαία αγορά, θα αποπνέουν εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους καταναλωτές και θα διευκολύνουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο».

Συνοψίζοντας, η κα Αυγή Οικονομίδου, Senior Advisor στον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, σημείωσε ότι οι συνθήκες της εποχής απαιτούν σύγχρονες επιχειρήσεις και στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας το εργαλείο της πιστοποίησης και αναπτύσσοντας κατάλληλες εσωτερικές δομές, συστήματα και διαδικασίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να μεγαλώσουν και να πετύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους.