Με προθέσεις να “τα βρουν” ήρθαν οι παρατάξεις στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου, την Παρασκευή, με μοναδικό θέμα συζήτησης το σχέδιο του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου για το 2020.

Με μια πρόταση για συνεννόηση και κατάθεση μιας κοινής πρότασης για το Τεχνικό πρόγραμμα ήρθε στη συνεδρίαση ο Μανώλης Βασιλάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάτι τέτοιο “θα έχει θετικό αντίκτυπο”. “Μας βρίσκει σύμφωνους” είπε ο κ.Μανδαλάκης.