Τέθηκε προς συζήτηση η προώθηση διαδικασιών έκδοσης νέων ή διόρθωσης οικοδομικών αδειών σχολικών μονάδων, αφού για να γίνουν έργα ανάπλασης σε σχολεία προϋποτίθεται η ύπαρξη επικαιροποιημένης, νόμιμης άδειας του κτίσματος

Διευρυμένη σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο το συντονισμό του Τμήματος Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης και της Τεχνικής του Υπηρεσίας για την έγκαιρη, επαρκή και αποτελεσματική διαχείριση των πολλαπλών αναγκών που έχουν οι σχολικές μονάδες του Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Ρ, υπό την προεδρεία του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη.

Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν εκτενώς οι καταγεγραμμένες ανάγκες συντήρησης σχολικών κτιριακών υποδομών, ιεραρχήθηκαν και διερευνήθηκαν τρόποι κάλυψης τους βάσει των δυνατοτήτων του υφιστάμενου τεχνικού προσωπικού της ΤΥΔΡ με δεδομένη την υποστελέχωση της Υπηρεσίας η οποία έχει επιφορτιστεί με τη διαχείριση του συνόλου των αναγκών της πόλης και των Οικισμών σε τεχνικές παρεμβάσεις.

Αναζητήθηκαν λύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία με τις καθυστερήσεις που προκαλεί στην εκτέλεση έργων και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει το ισχύον νομικό πλαίσιο στις Σχολικές Επιτροπές, ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες και να υπερβούν εμπόδια που σήμερα αποτελούν τροχοπέδη στην έγκαιρη εξέλιξη και ολοκλήρωση προγραμματισμένων, επειγουσών παρεμβάσεων συντήρησης, ανάπλασης ή και ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων.

Επιπλέον, τέθηκε προς συζήτηση η προώθηση διαδικασιών έκδοσης νέων ή διόρθωσης οικοδομικών αδειών σχολικών μονάδων, αφού για να γίνουν έργα ανάπλασης σε σχολεία προϋποτίθεται η ύπαρξη επικαιροποιημένης, νόμιμης άδειας του κτίσματος.

Σημειώνεται ότι η σύσκεψη προγραμματίστηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος της αρμόδιας σε θέματα Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής ΔΡ κας Άννας Ελευθεριάδου - Γκίκα και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Συντονισμού Δημοτικών Υπηρεσιών και Καινοτομίας κ. Γ. Γεωργαλή, του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Κυκλοφοριακών Θεμάτων ΔΡ. κ. Αγγ. Μαλά, του Αντιδημάρχου Οικισμών κ. Γ. Σκορδίλη, του Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία» κ. Γ. Μοτάκη και των υπηρεσιακών παραγόντων: κ. Καμηλάκη Κ. / Δντριας ΤΥΔΡ, κ. Σπαντιδάκη Γ./Δντή Τμ. Παιδείας και κ. Β. Ποθητού/ Μηχανικού – στελέχους Τμήματος Μελετών ΤΥΔΡ.