Συνέχεια στο θέμα με τμήμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από τον Υφυπ. Παιδείας που απαντά σε ανακοίνωση του Βουλευτή Χανίων

Βασίλης Διγαλάκης: «Η αλήθεια κ. Πολάκη είναι αποτυπωμένη στον νόμο που ψηφίσατε τον Μάιο του 2019. Προφανώς δεν έχετε αντιληφθεί ότι ο λαϊκισμός με τον οποίο πορευθήκατε ως κυβέρνηση και συνεχίζετε ως αντιπολίτευση, έλαβε τέλος στις εκλογές του Ιουλίου 2019.»

Σε σημερινή ανακοίνωση του κ. Πολάκη σχετικά με το θέμα της αναστολής λειτουργίας των 37 νεοσύστατων τμημάτων και μεταξύ αυτών και του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αναφέρονται μία σειρά από ανακρίβειες οι οποίες αντιβαίνουν την κοινή λογική και οι οποίες καταρρίπτονται από το ίδιο το νομοθέτημα της προηγούμενης Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας ο κ. Πολάκης υπήρξε μέλος.

Συγκεκριμένα από τις διατάξεις του Νόμου 4610/2019 που ψηφίστηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2019, προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Γιατί το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, εφόσον αποτελεί μετεξέλιξη του τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης δεν λειτούργησε αμέσως από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-20, όπως συνέβη με τα υπόλοιπα τμήματα, αλλά η έναρξη της λειτουργίας του παραπέμφθηκε στο μέλλον;

2. Γιατί ενώ στα υπόλοιπα καταργηθέντα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Κρήτης, οι καθηγητές του πρώην ΤΕΙ Κρήτης εντάχθηκαν στα αντίστοιχα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ (για παράδειγμα οι καθηγητές του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ εντάχθηκαν στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ), ενώ με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ οι καθηγητές του καταργηθέντος τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προβλεπόταν να μοιραστούν σε όλα τα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ;

3. Γιατί, ενώ στους φοιτητές όλων των υπολοίπων καταργηθέντων τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης δινόταν η δυνατότητα να ενταχθούν στα αντίστοιχα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ και εφόσον το επιλέξουν να συνεχίσουν για να πάρουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, οι φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δεν εντάχθηκαν στο τμήμα Χημικών Μηχανικών και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αυτό, προκειμένου να λάβουν και αυτοί πανεπιστημιακό δίπλωμα;

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι απλή. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία μετείχε ο κ. Πολάκης, επέλεξε συνειδητά στον βωμό μικροπολιτικών επιδιώξεων:

• να καταργήσει ένα τμήμα που πραγματικά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της χώρας.

• να απαξιώσει τα διπλώματα των φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές προκειμένου να λάβουν πανεπιστημιακό δίπλωμα, όπως έγινε σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις τμημάτων ΤΕΙ που καταργήθηκαν.

Ο κ. Πολάκης αφού πρώτα ψήφισε την κατάργηση του τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης, τώρα έρχεται να ζητήσει και τα ρέστα. Προεξοφλεί μάλιστα την αρνητική γνωμοδότηση της Ανεξάρτητης Αρχής (ΕΘΑΕΕ) αφού τα 37 τμήματα δεν καταργήθηκαν, αλλά ανεστάλη η έναρξη λειτουργίας τους.

Όπως απάντησα στον κ. Πολάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Βουλή, η συζήτηση αυτή αναδεικνύει τη διαφορά στο σύστημα αξιών μας. Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε ως γνώμονα τις μικροπολιτικές ισορροπίες και τον ακαδημαϊκό λαϊκισμό. Η δική μας πολιτική έχει ως κεντρικό στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών στους φοιτητές μας.

Προκειμένου οι πολίτες να μπορούν μόνοι τους να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4610/2019 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4610 Τεύχος A’ 70/07.05.2019

Άρθρο 25
Ίδρυση Τμημάτων
2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μουσικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Φυσικοθεραπείας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκειμένου για το Τμήμα της Φυσικοθεραπείας και όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκειμένου για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις 30 Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

Άρθρο 28
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.
1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
η) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
θ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρονικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
ι) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.
ια) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
ιβ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
ιγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, με πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μετά από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Τα μέλη Δ.Ε.Π. της παρούσας μπορούν έως την 31η Οκτωβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Τμήμα αυτό, η οποία διενεργείται με πράξη του Πρύτανη.

Άρθρο 31
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 28, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με την παράγραφο 2.